تحقیق در مورد زمینه های بنیادی مدیریت تحول

تحقیق در مورد زمینه های بنیادی مدیریت تحول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

زمینه های بنیادی مدیریت تحول

مقوله مدیریت تحول هرچند که بحثی نو و تازه در رشته مدیریت است، با اینحال در دو دهه گذشته الگوها و روندهای آن به شکل شتابنده ای با دگرگونی اساسی روبرو شده است. دهه 1980 میلادی را به ویژه می توان دوره نوآوری ها و سمت گیری های بی پیشینه برای مدیریت تحول دانشت.

این دوره شاهد پدیدار شدن روندهای برجسته و بدون پیشینه ای در زمینه های ساختاری، عملیاتی و ارائه خدمات سازمانی بود.

فرهنگ سازمانی و روند گروهی دو مقوله بنیادی استراتژی های تحول سازمانی در زمان حاضر را تشکیل می دهند.

ساختار گروهی: گرایش نوین مدیریت

نتیجه های نسبتاً درخشانی از شیوه های مدیریت ژاپن، اروپا و بعضاً سازمانهای آمریکائی در یکی دو دهه گذشته به دست آمده است، اهمیت سازماندهی بر پایه روشهای مشارکتی و اولویت دادن به روند گروهی را به نحو فزاینده ای نمایان می کند.

پیشینه و مفهوم گروه

پیشینه و کاربرد گروه در چارچوب فعالیتهای سازمان یافته به چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح بازمی گردد. از جمله ملت های باستانی، مصری ها مهارت خود را در تجهیز و تشکیل گروههای رسمی در به ثمر رساندن پروژه های غول آسا مانند هرمهای 3 گانه بروز داردند. به طور کلی تاریخ مدون زندگی انسانها از آغاز تا به امروز به شکل های گوناگون به کاربرد شیوه گروهی در دسترسی به هدفهای جامعه اشاره داشته است.

با این حال گسترش بهره گیری از شیوه گروهی در دسترسی به سازمانها به مطالعه گروه که در زمینه روانشناسی اجتماعی انجام شده بستگی دارد.

گروه، در مفهوم امروزی تعبیرهای گوناگونی دارد.اما همه این تعریف ها به یک سلسله مفاهیم و عناصر اصلی اشاره دارند.

برای نمونه یکی از تعریف های نوین گروه عبارت است از: فرآیندی که انسانهائی را که دارای نیازها، زمینه ها و مهارتهای گوناگونی هستند گرد هم می آورد و با بهره گیری از روشهای کارآمد توانائی آنان را به شکل یکپارچه با هم ترکیب سازد.

شیوه گروهی در فعالیت یکنوع چارچوب ساختاری است که به وسیله آن مهارتهای مورد نظر با یکدیگر آمیخته می شوند و زیربنائی را برای وابستگی های چند جانبه فراهم می سازد. این شیوه ها چنانچه درست طراحی و پیاده شود نقش موثری در تقویت محیط مشارکتی فعال، کاهش تضادهای مخرب، زدودن سدهای ارتباطی و دستیابی به تصمیم گیری های بهینه و بازدهی مطلوب ایفاء می کند.

انواع گروههای سازمانی:

از یک دید کلی، گروههای سازمانی به دو نوع گروههای رسمی و گروههای غیررسمی تقسیم می شوند. گروه رسمی بر پایه نیازهای فنی و وظیفه ای سازمان و برای دستیابی به هدفهای مربوط به آن و انجام کارها و وظیفه های مشخص تشکیل می شود.

گروههای غیررسمی در رابطه با هدف یا هدفها و طراحی های از پیش برنامه ریزی شده به وجود نمی ایند. بلکه پیدایش آنها به واسطه نیازهای افراد و برخوردهای طبیعی آنها صورت می گیرد. هرچند که گروههای رسمی و غیررسمی از هدفهای جداگانه ای پیروی می کنند با اینحال هردوی این گروهها از نظر تشکیل و راه اندازی از ویژگی های بیش و کم مشابه ای برخوردار هستند.

به طور کلی بخش مهمی از ادبیات مدیریت در چند دهه گذشته به چگونگی سازگاری میان این دو ساختار گروهی در سازمان پرداخته است.

باید بدانیم که شناخت ترکیب و چگونگی کار گروههای غررسمی در مقایسه با گروههای رسمی تا حدی دشوار است. گروههای رسمی را می توان با بهره‌گیری از ساختار سازمان رسمی، ترکیب شغلها، شرح وظایف و پیروی افراد آن را مشخص نمود.

شناخت ساختار گروههای غیررسمی نیاز به بررسی و مشاهده ژرفتر و توجه به نمادهائی دارد که کمتر ملموس هستند.

معمولاً برای دریافت روابط اجتماعی و نقش رهبری یا پیروی در گروههای غیررسمی از الگوئی بنام «جامعه سنج» استفاده می شود.

کاربرد شیوه گروهی

با آنکه شیوه گروهی به نحو فزآینده ای در سازمانها در حال گسترش است، هنوز هم بسیاری از پژوهشگران و مدیران در مورد کاربر بیش از اندازه این شیوه احساس نگرانی می کنند.

دلیل چنین نگرانی تا حدی ناشی از سرشت برخی از فعالیت های سازمانی و محتوای شغل ها است که با روش گروهی همسازی چندانی ندارد. دلیل دیگر این است که افرادی دوست دارند کار خود را به تنهائی و به شکل مستقل انجام دهند.

به نظر می رسد برجسته ترین نکته ای که پیش از انتخاب و به کارگیری روش گروهی باید مورد توجه قرار بگیرد میزان مراوده هائی است که باید میان اعضاء گروه انجام پذیرد. به طور کلی الگوهای مراوده ای که درنتیجه وابستگی های فنی، وظیفه ای و سازمانی میان انسانها به

سایر محصولات :
تحقیق در مورد مدل سازمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کیفیت

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد فرایند تولید

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد عدم سستی (مدیریت)1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد شناسایی مفهوم مدیریت آموزشی واصول آن

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد شش سیگما

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد شرکت فرش باستان یزد

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد شرکت تجهیزات توربو کمپرسورنفت

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد شایسه سالاری

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد سیستم مدیریت LMS

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد سیاستهای مدیریتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد سیر تحول مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد زمینه های بنیادی مدیریت تحول

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد زمان سنجی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد رویکرد تی ئی ای ام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد روش تحقیق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد راهنمای کامل مدیریت

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد دمینگ

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد جستاری در کنترل کیفیت (Repaired)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تولید ناب و افزایش بهره وری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تولید ناب

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تغییرات سازمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با دانش ها و

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوما

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل سیستم

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل ساختار سیستم

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد برنامه ریزی آموزشی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد انگیزش در مدیریت

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد انتخاب و معرفی محصول

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد اصول مدیریت

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد استراتژی تولید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد ارائه یک سیستم خبره

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordدانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordپاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordدانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordپروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغتحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپوردانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکیدانلود زندگی نامه فردوسی , word پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,wordدانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, wordدانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , wordتحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانیتحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدنپاورپوینت درباره درباره نور پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا پاورپوینت درباره فرآورده های شیلاتپاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل پاورپوینت درباره حماسه سیاسی
کلمات کلیدی :های بنیادی مدیری گروههای رسمی مدیری حول شیوه گروهی گروههای غیررسمی زمینه های طور کلی های بنیادی دهه گذشه بنیادی مدیری گروههای گروهی مدیری سازمانی زمینه غیررسمی بنیادی انجام

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,مورد ,تحقیق ,لینک ,مدیریت ,توجیهی ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,پایین تحقیق ,توضیحاتفرمت تحقیق ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,

تحقیق در مورد کارون 3 قریشوندی (word)

تحقیق در مورد کارون 3 قریشوندی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 103

جزوه تکنولوژی گاورنرهای نیروگاه کارون 3

گشودگی دریچه های توربین، سرعت و قدرت خروجی از ژنراتورها بوسیله گاورنرهای دیجیتالی کنترل می شوند که روی تابلو گاورنر نصب شده اند ابعاد این تابلو 2200*800*800 میلی متر می باشد محل قرار گرفتن آن بطور مشترک با تابلو کنترل واحد U.C.B می باشد جهت اطلاعات بیشتر به نقشه شماره 061824-2840 رجوع شود.

طراحی سیستم گاورنر طوری است که از دو قسمت کاملا" مجزا تشکیل شده که هر قسمت به تنهایی کنترل کامل سیستم را بعهده می گیرد و با نام های گاورنر اصلی و گاورنر پشتیبان نامیده می شوند.

علاوه بر تجهیزات فوق تابلو گاورنر مجهز به دستگاههای دریافت اطلاعات مجزا کننده سیگنال و سیگنال های مکالماتی می باشد.

مشخصات گاورنرهای دیجیتالی

1. منبع تغذیه با شماره 1- POWER. SUPPLY MODULE PCD4N210

2. حافظه برای مشتری 1- USER. MEMORY MODULE PCD7R110

3 . واحد پردازشگر زوجی با تابلوهای اینتر فیس با شماره

PCD4 M445 1- DOUBLE PROCESSOR MODULE WITH SERIAL IN TERFACE گاورنر پشتیبان با پردازشگر فرد BACK UP GOVERNOR WITH SINGLE PROCESSOR MODULE

4. دو عدد واحد ورودی زوجی 2. BINARY INPUT MODULES PCD4E

5. دو واحد خروجی زوجی 2. BINAR OUT PUT MODULES PCD4A400 6. دو واحد آنالوگ با 4 ورودی و 2 خروجی PCD4W100

7. یک واحد انتقال دهنده سرعت جهت اندازه گیری سرعت PCD4 F2001 راهنمای روش صحیح بهره برداری از دستگاه روی یک کارت الکترونیکی فشرده (EP ROM) ذخیره شده تا در صورت قطع برق بمدت نسبتا" طولانی اطلاعات از دست نرود.

تمام واحدهای حافظه داخلی از جمله حافظه کار به برق DC وصل شده بنابراین شرایط افت لحظه ای ولتاژ مشکلی ایجاد نمی کند واحدهای ورودی و خروجی بر اساس مشخصه های نیروگاه تنظیم شده اند.

1.2 تابلو گاورنر ترمینال بهره برداری OPERATOR TERMINAL

عملیات زیر را بوسیله ترمینال بهره برداری می توان انجام داد.

1. بهره برداری محلی از واحد

2. نشان دادن مقادیر غیرعادی پارامترهای مختلف

3. نشان دادن عملکرد آلارم ها و ریست نمودن آن

4. نشان دادن تاریخچه آلارمها

5. انجام وظایف مخصوص

پریک از گاورنرهای اصلی یا پشتیبان دارای ترمینال بهره برداری جداگانه می باشند برای گاورنر اصلی ترمینال بهره برداری روی درب تابلو گاورنر نصب شده است. ترمینال بهره برداری گاورنر پشتیبان روی درب جلو تابلو کنترل، سیستم روغن نصب شده است.

1.3 دستگاههای خارجی EXTERNAL DEVICE

دستگاههای مورد نیاز پردازش اطلاعات ( سرعت-وضعیت دریچه ها-قدرت) و تقویت کننده های مجزا بمنظور تفکیک سیگنال ها و انتقال آنها در تابلو گاورنر نصب شده اند.

1-4 منبع تغذیه: POWER SUPPLY

تغذیه تابلو گاورنر بوسیله دو عدد کنورتر DC/DC تامین میگردد انرژی خروجی از یک کنورتر برای مجموعه گاورنر کافی می باشد و کنورتر شماره 2 کاملا" آزاد می باشد و برای بالا بردن ضریب اطمینان و پایداری شبکه در شرایط غیر عادی در نظر گرفته شده . انرژی مورد نیاز رله های اینتر فیس راه دور و فرمان سیگنال های گاورنر اصلی و پشتیبان از طریق تابلو عمومی کنترل ولتاژ تامین می گردد.

در سیستم منبع تغذیه کنورتر DC/DC سومی بمنظور تامین انرژی مورد نیاز رله های راه دور وجود دارد.

2 . شرح تجهیزات گاورنر DIS CRIPTION OF THE GOVERNOR FUNCTION

2.1 کنترل سرعت: SPEED CONTROL

در کنترل سرعت میزان گشودگی دریچه های متحرک توربین بوسیله گاورنر PIDP که یک گاورنر تناسبی- مشتق گیر و انتگرال گیر دائمی می باشد محاسبه می شود و همچنین مقایسه سرعت تنظیم شده و سرعت عملی را نیز بعهده دارد.

تنظیم گشودگی دریچه های متحرک توربین بوسیله حد دریچه ها (GATE LIMIT) تعیین میگردد. و نباید در محدوده ای که باعث ایجاد خوردگی( CAVITATION ) روی پره های توربین میگردد تنظیم شود . زمانی که دژنکتور ژنراتور قطع می باشد کنترل سرعت بوسیله درصد پائینی از گشودگی دریچه های متحرک توربین صورت میگیرد اصطلاحا" این حالت را بهره برداری بدون بار میگویند ( NO LOAD OPERATION)

در مدار استارت ژنراتور میزان مجاز گشودگی دریچه های متحرک توربین از قبل مشخص و معین شده است و در زمانی که ژنراتور با شبکه پارالل می گردد میزان گشودگی دریچه های متحرک توربین با توجه به ارتفاع دریاچه بستگی به میزان قدرت درخواست شده از ژنراتور دارد. مدار کنترل سرعت ژنراتور را زمانی که به شبکه سراسری وصل است می توان بطریق دستی و یا اتوماتیک فعال نمود. چنانچه بهره برداری مجزا مشاهده شود در هر دو حالت گشودگی دریچه های متحرک توربین فعال نمی گردند.( دستی-اتوماتیک)

در حالت های کنترل گشودگی و کنترل قدرت سوئیچ کنترل سرعت قطع می باشد.

2.1.1 کنترل تنظیم سرعت CONTROL OF SPEED SET POINT

زمانی که گاورنر استارت شود تنظیم سرعت براساس 100% سرعت نامی بطور اتوماتیک انجام می شود و زمانی که کنترل سرعت فعال باشد سرعت بین 90 تا 110 درصد بصورت های زیر کنترل می گردد.

1. توسط سیگنال های ورودی راه دور در صورتیکه کنترل سیستم روی حالت کنترل از دور باشد .

سایر محصولات :
تحقیق در مورد کنترل حرکت مکانیزم چهارمیله ای توسط نرم افزار MATLAB 7 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کنترل الکترونیکی در خودروها 23 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کنترل از راه دور (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کنترل از راه دور 31 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کنتاکتورها (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کنتاکتورها (2) (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کمیتها و آحاد (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کلیدهای فشارقوی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کلید های قدرت (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارگاه تولید یراق (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد علم آمار (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کاربرد ریز کنترل کننده شارژ باتری 12 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق 17 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه 60 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارآموزی شرکت مخابرات نیشابور (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارآموزی برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارآموزی برق بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کار آموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن 60 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کار آموزی تابلو برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کار آموزی تابلو برق و کابل کشی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کابل (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کابل وسیله (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کابل های مسی و انواع آنها (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کابل های شبکه 42 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارون 3 محمدی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارون 3 قریشوندی (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارکرد دستی میز شاخص 16 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارخانه لامپ پارس شهاب (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارخانه لامپ پارس شهاب 75 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارخانجات لامپ پارس شهاب (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارت هوشمند (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارت هوشمند 27 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد نانومواد درصنعت برق 26 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کاربرد ریاضی در مهندسی برق (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع 19 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارآموزیی (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارآموزیی برق شرکت هپکواراک 55ص (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کار با داده های آماری کامل (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کار آموزی مهرداد (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :های محرک وربین رمینال بهره برداری محرک وربین بوسیله انرژی مورد نیاز های گاورنر اصلی میزان گشودگی دریچه بهره برداری دریچه های های محرک کنرل سرع ابلو گاورنر گشودگی دریچه گاورنر دریچه برداری وربین گشودگی بوسیله ژنراور سیگنال رمینال پشیبان

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,مورد ,تحقیق ,لینک ,کنترل ,word لینک ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,بهره برداری ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین تحقیق

تحقیق در مورد کارون 3 قریشوندی (word)

تحقیق در مورد کارون 3 قریشوندی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 103

جزوه تکنولوژی گاورنرهای نیروگاه کارون 3

گشودگی دریچه های توربین، سرعت و قدرت خروجی از ژنراتورها بوسیله گاورنرهای دیجیتالی کنترل می شوند که روی تابلو گاورنر نصب شده اند ابعاد این تابلو 2200*800*800 میلی متر می باشد محل قرار گرفتن آن بطور مشترک با تابلو کنترل واحد U.C.B می باشد جهت اطلاعات بیشتر به نقشه شماره 061824-2840 رجوع شود.

طراحی سیستم گاورنر طوری است که از دو قسمت کاملا" مجزا تشکیل شده که هر قسمت به تنهایی کنترل کامل سیستم را بعهده می گیرد و با نام های گاورنر اصلی و گاورنر پشتیبان نامیده می شوند.

علاوه بر تجهیزات فوق تابلو گاورنر مجهز به دستگاههای دریافت اطلاعات مجزا کننده سیگنال و سیگنال های مکالماتی می باشد.

مشخصات گاورنرهای دیجیتالی

1. منبع تغذیه با شماره 1- POWER. SUPPLY MODULE PCD4N210

2. حافظه برای مشتری 1- USER. MEMORY MODULE PCD7R110

3 . واحد پردازشگر زوجی با تابلوهای اینتر فیس با شماره

PCD4 M445 1- DOUBLE PROCESSOR MODULE WITH SERIAL IN TERFACE گاورنر پشتیبان با پردازشگر فرد BACK UP GOVERNOR WITH SINGLE PROCESSOR MODULE

4. دو عدد واحد ورودی زوجی 2. BINARY INPUT MODULES PCD4E

5. دو واحد خروجی زوجی 2. BINAR OUT PUT MODULES PCD4A400 6. دو واحد آنالوگ با 4 ورودی و 2 خروجی PCD4W100

7. یک واحد انتقال دهنده سرعت جهت اندازه گیری سرعت PCD4 F2001 راهنمای روش صحیح بهره برداری از دستگاه روی یک کارت الکترونیکی فشرده (EP ROM) ذخیره شده تا در صورت قطع برق بمدت نسبتا" طولانی اطلاعات از دست نرود.

تمام واحدهای حافظه داخلی از جمله حافظه کار به برق DC وصل شده بنابراین شرایط افت لحظه ای ولتاژ مشکلی ایجاد نمی کند واحدهای ورودی و خروجی بر اساس مشخصه های نیروگاه تنظیم شده اند.

1.2 تابلو گاورنر ترمینال بهره برداری OPERATOR TERMINAL

عملیات زیر را بوسیله ترمینال بهره برداری می توان انجام داد.

1. بهره برداری محلی از واحد

2. نشان دادن مقادیر غیرعادی پارامترهای مختلف

3. نشان دادن عملکرد آلارم ها و ریست نمودن آن

4. نشان دادن تاریخچه آلارمها

5. انجام وظایف مخصوص

پریک از گاورنرهای اصلی یا پشتیبان دارای ترمینال بهره برداری جداگانه می باشند برای گاورنر اصلی ترمینال بهره برداری روی درب تابلو گاورنر نصب شده است. ترمینال بهره برداری گاورنر پشتیبان روی درب جلو تابلو کنترل، سیستم روغن نصب شده است.

1.3 دستگاههای خارجی EXTERNAL DEVICE

دستگاههای مورد نیاز پردازش اطلاعات ( سرعت-وضعیت دریچه ها-قدرت) و تقویت کننده های مجزا بمنظور تفکیک سیگنال ها و انتقال آنها در تابلو گاورنر نصب شده اند.

1-4 منبع تغذیه: POWER SUPPLY

تغذیه تابلو گاورنر بوسیله دو عدد کنورتر DC/DC تامین میگردد انرژی خروجی از یک کنورتر برای مجموعه گاورنر کافی می باشد و کنورتر شماره 2 کاملا" آزاد می باشد و برای بالا بردن ضریب اطمینان و پایداری شبکه در شرایط غیر عادی در نظر گرفته شده . انرژی مورد نیاز رله های اینتر فیس راه دور و فرمان سیگنال های گاورنر اصلی و پشتیبان از طریق تابلو عمومی کنترل ولتاژ تامین می گردد.

در سیستم منبع تغذیه کنورتر DC/DC سومی بمنظور تامین انرژی مورد نیاز رله های راه دور وجود دارد.

2 . شرح تجهیزات گاورنر DIS CRIPTION OF THE GOVERNOR FUNCTION

2.1 کنترل سرعت: SPEED CONTROL

در کنترل سرعت میزان گشودگی دریچه های متحرک توربین بوسیله گاورنر PIDP که یک گاورنر تناسبی- مشتق گیر و انتگرال گیر دائمی می باشد محاسبه می شود و همچنین مقایسه سرعت تنظیم شده و سرعت عملی را نیز بعهده دارد.

تنظیم گشودگی دریچه های متحرک توربین بوسیله حد دریچه ها (GATE LIMIT) تعیین میگردد. و نباید در محدوده ای که باعث ایجاد خوردگی( CAVITATION ) روی پره های توربین میگردد تنظیم شود . زمانی که دژنکتور ژنراتور قطع می باشد کنترل سرعت بوسیله درصد پائینی از گشودگی دریچه های متحرک توربین صورت میگیرد اصطلاحا" این حالت را بهره برداری بدون بار میگویند ( NO LOAD OPERATION)

در مدار استارت ژنراتور میزان مجاز گشودگی دریچه های متحرک توربین از قبل مشخص و معین شده است و در زمانی که ژنراتور با شبکه پارالل می گردد میزان گشودگی دریچه های متحرک توربین با توجه به ارتفاع دریاچه بستگی به میزان قدرت درخواست شده از ژنراتور دارد. مدار کنترل سرعت ژنراتور را زمانی که به شبکه سراسری وصل است می توان بطریق دستی و یا اتوماتیک فعال نمود. چنانچه بهره برداری مجزا مشاهده شود در هر دو حالت گشودگی دریچه های متحرک توربین فعال نمی گردند.( دستی-اتوماتیک)

در حالت های کنترل گشودگی و کنترل قدرت سوئیچ کنترل سرعت قطع می باشد.

2.1.1 کنترل تنظیم سرعت CONTROL OF SPEED SET POINT

زمانی که گاورنر استارت شود تنظیم سرعت براساس 100% سرعت نامی بطور اتوماتیک انجام می شود و زمانی که کنترل سرعت فعال باشد سرعت بین 90 تا 110 درصد بصورت های زیر کنترل می گردد.

1. توسط سیگنال های ورودی راه دور در صورتیکه کنترل سیستم روی حالت کنترل از دور باشد .

سایر محصولات :
تحقیق در مورد کنترل حرکت مکانیزم چهارمیله ای توسط نرم افزار MATLAB 7 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کنترل الکترونیکی در خودروها 23 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کنترل از راه دور (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کنترل از راه دور 31 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کنتاکتورها (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کنتاکتورها (2) (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کمیتها و آحاد (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کلیدهای فشارقوی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کلید های قدرت (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارگاه تولید یراق (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد علم آمار (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کاربرد ریز کنترل کننده شارژ باتری 12 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق 17 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه 60 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارآموزی شرکت مخابرات نیشابور (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارآموزی برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارآموزی برق بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کار آموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن 60 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کار آموزی تابلو برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کار آموزی تابلو برق و کابل کشی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کابل (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کابل وسیله (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کابل های مسی و انواع آنها (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کابل های شبکه 42 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارون 3 محمدی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارون 3 قریشوندی (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارکرد دستی میز شاخص 16 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارخانه لامپ پارس شهاب (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارخانه لامپ پارس شهاب 75 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارخانجات لامپ پارس شهاب (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارت هوشمند (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارت هوشمند 27 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد نانومواد درصنعت برق 26 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کاربرد ریاضی در مهندسی برق (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع 19 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارآموزیی (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارآموزیی برق شرکت هپکواراک 55ص (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کار با داده های آماری کامل (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کار آموزی مهرداد (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :های محرک وربین رمینال بهره برداری محرک وربین بوسیله انرژی مورد نیاز های گاورنر اصلی میزان گشودگی دریچه بهره برداری دریچه های های محرک کنرل سرع ابلو گاورنر گشودگی دریچه گاورنر دریچه برداری وربین گشودگی بوسیله ژنراور سیگنال رمینال پشیبان

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,مورد ,تحقیق ,لینک ,کنترل ,word لینک ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,بهره برداری ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین تحقیق

دانلود تحقیق در مورد زمین کردن و صفر کردن در تاسیسات الکتریکی (word)

دانلود تحقیق در مورد زمین کردن و صفر کردن در تاسیسات الکتریکی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

زمین کردن و صفر کردن در تاسیسات الکتریکی

درتمامی تأسیسات الکتریکی، بخصوص تأسیسات فشارقوی ،زمین کردن یکی ازمهم ترین واساسی ترین اقدامی است که برای رفاه وسلامتی واصولا ادامه زندگی اشخاصی که به نحوی بااین پست هادرتماس هستندوحتی در خارج از پست دررفت وآمد می باشند، باید بادقت هرچه تمام تروباتوجه به قواعد وقوانینی که بدین منظورتحریر شده است انجام می گیرد. درتأسیسات برقی دونوع زمین کردن وجود دارد که مایکی را « زمین کردن حفاظتی » ودیگری را«زمین کردن الکتریکی » می نامیم . - زمین کردن حفاظتی :زمین کردن حفاظتی عبارتست اززمین کردن کلیه قطعات فلزی تأسیسات الکتریکی که درارتباط مستقیم (فلزبافلز) بامدارالکتریکی قرارندارند. این زمین کردن بخصوص برای حفاظت اشخاص درمقابل اختلاف سطح تماسی زیادبه کاربرده می شود.بدین منظوردرپست های فشارقوی بایدتمام قسمت های فلزی که درنزدیکی وهمسایگی بافشارقوی قرارگرفته اند ومکان تماس عمدی یاسهوی باآن ها موجود است، به تأسیسات زمینی که برای این منظوراحداث شده است (زمین حفاظتی ) متصل ومرتبط گردند. این قسمت هاعبارتند از ستون1- زمین کردن حفاظتی :زمین کردن حفاظتی عبارتست اززمین کردن کلیه قطعات فلزی تأسیسات الکتریکی که درارتباط مستقیم (فلزبافلز) بامدارالکتریکی قرارندارند. این زمین کردن بخصوص برای حفاظت اشخاص درمقابل اختلاف سطح تماسی زیادبه کاربرده می شود.بدین منظوردرپست های فشارقوی بایدتمام قسمت های فلزی که درنزدیکی وهمسایگی بافشارقوی قرارگرفته اند ومکان تماس عمدی یاسهوی باآن ها موجود است، به تأسیسات زمینی که برای این منظوراحداث شده است (زمین حفاظتی ) متصل ومرتبط گردند. این قسمت هاعبارتند از ستون هااوپایه های فلزی ، درب هاونرده های فلزی، قسمت های فلزی دسترس تمام دستگاه های اندازه گیری ، ایزولاتورها، مقره های عبور، بخصوص قسمت های فلزی که برای کارکردن بادستگاه ها بایدباآنها لمس کردودردست گرفت ، مثل چرخ های فرمان انواع واقسام تنظیم کننده هاورگولاتور، دسته کلیدها وغیره. زیرادراین قسمت هادراثرعبورجریان خیلی کم نیزعضلات دست به طوری منقبض می شودکه بازکردن ورهایی پیداکردن ازآن غیرممکن ومحال به نظرمی رسدوعاقبتی وخیم واسفناک برای تماس گیرنده به پیش خواهدداشت.بدین منظوروبرای جلوگیری ازهرحادثه ای باید زمین حفاظتی به نحوی تأسیس گرددکه قسمتس ازمسیرجریان که توسط تماس اعضای بدن انسان اتصالی می شود(دست وپا ویا دو دست یادوپا)دارای تفاوت پتانسیل یا افت ولتاژ زیادنباشد. افت ولتاژ بستگی به شدت جریان ومقاومت مسیرجریان دارد. شدت جریان قابل محاسبه ودرضمن غیرقابل پیشگیری . لذا برای کوئچک نگه داشتن افت ولتاژ بایدمقاومت مسیرجریان حتی المقدور کوچک نگه داشته شود. به طورمثال اگریک مقره عبورکه دردیوار مرطوبی نصب شده است، بشکندوسیم فشارقوی بادیوارتماس پیدا کندوجریان اتصال زمین دراین حالت 25 آمپرومقاومت هرمتر دیوار 10 اهم باشد،مابین دونقطه ازدیوار که انسان باآن تماس دارد(فاصله دست وپاتقریبا 2 متر) اختلاف سطحی برابر با:U = I . R = 25 . 2 .10 = 500 voltبه وجودمی آید که مسلما برای انسان خطرناک استولی اگرپایه فلزی مقره که به دیوار محکم شده به وسیله یک سیم نسبتا ضخیم به زمین وصل شود، درموقع اتصال بدنه یا اتصال زمین ، قسمت عمده جریان اتصالی ازاین سیم عبورخواهدکرد وکلیه قسمت های دیوار هم پتانسیل سیم درآن نقطه قطع خواهدشد. لذاافت ولتاژ درامتداد دیوارناچیز شده وبرای انسان خطری ایجاد نخواهدکرد.عامل مؤثرخطربرای انسان یاهرموجود زنده دیگرجریان می باشدکه البته وجوداختلاف سطح است که باعث عبوراین جریان می گردد. درفشارضعیف جریان های 1 تا 1/0 آمپر که ازقلب می گذرد، خطرجانی دارد.آزمایش هاوبررسی های مختلف نشان داده است که : 1- جریان هایی تا 02/0 آمپربرای انسان قابل تحمل است.2- جریان های تاحدود 05/0 آمپرخطرناک وجریان های از1/0 آمپربا بالا خطرجانی دارد.عبورجریان ازقلب باعث می شودکه عمل منظم تپش قلب نامنظم شده ودررسیدن خون به مغز وقفه ای حاصل گردد، درنتیجه انسان پس از چند دقیقه به هلاکت می رسد.برای نجات برق زده بلادرنگ از تنفس مصنوعی کمک گرفته شودکه بهترین نوع آن از راه دهان به دهان است.شدت جریان مهلک ومقاومت بدن انسان هامتفاوت است. مقاومت بین اعضای مختلف بدن انسان به طورمتوسط برابر است با:دست ودست : تقریبا 4000 اهم دست وپا:تقریبا 4500 اهم پا وپا : تقریبا 6500 اهم هردودست ودوپا : تقریبا 1800 اهم درضمن بدن مرطوب بوده ودست ها عرق کرده باعث کم شدن مقاومت وعبورجریان زیادتری می شود ، لذا می توان گفت که حتی اختلاف سطح 20 ولت نیز محصوص و اختلاف سطح 60 ولت ممکن است خطرجانی داشته باشد. البته اثر مرگبارجریان بستگی به فرکانس صنعتی 50 هرذتس خطرناک ترین آنها می باشد. درفرکانس های زیاد نمی تواند موجبات منقبض شدن اعضای بدن انسان رافراهم سازد. به طوری که عبورجریان به شدت چندین آمپر بافرکانس خیلی زیاد نیزممکن است برای انسان بی خطرباشد وبه همین جهت است که درپزشکی ازجریان بافرکانس زیاد برای درمخان استفاده می شود. دربرق گرفتگی فشارقوی جریان هایی از1تا100 آمپروبیشترممکن است ازبدن انسان عبورکندبدون این که مستقیما باعث ازکارافتادن قلب شود.ولی درعوض این جریان های شدید باعث خراب کردن وسوزاندن بافت های بدن به خصوص تجزیه آب بدن می شودوبه کلیه آسیب فراوان می رساند. درضمن عبور جریان زیادازبدن باعث سوزاندن محل ورود و زخم برداشتن عمیق درمحل خروج جریان می شود که ممکن است متعاقبا منجربه مرگ گردد.درخاتمه بدنیست متذکرشویم که بعضی ازحیوانات بخصوص اسب هادرمقابل جریان های زمین حساس ترومستعدتر ازانسان ها می باشندکه شاید این مستعدبودن به علت بزرگتربودن فاصله قدم آنها واختلاف سطح قدمی که آنها اززمین برداشت می کنند ، باشد.2-زمین کردن الکتریکی : « زمین کردن الکتریکی » یعنی زمین کردن نقطه ای ازدستگاه های الکتریکی وادوات برقی که جزئی ازمدارالکتریکی می باشند.مثل زمین کردن مرکزستاره سیم پیچی ترانسفورماتور ویاژنراتورویازمین کردن سیم وسط یا سیم مشترک دوژنراتور جریان دایم سری شده.(Mp ) زمین کردن الکتریکی دستگاه ها به خاطرکارصحیح دستگاه ها وجلوگیری ازازدیاد فشارالکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین درموقع تماس یکی از فازها بازمین می باشد. زمین کردن الکتریکی سه نوع است : الف - زمین کردن مستقیم مثل وصل کردن مستقیم نقطه صفرترانسفورماتور وبا نقطه ای ازسیم رابط بین دو ژنراتور جریان دایم به زمین.ب- زمین کردن غیرمستقیم مانند اتصال نقطه صفرژنراتور توسط یک مقاومت بزرگ به زمین یا اتصال نقطه صفرستاره ترانسفورماتور توسط سلف بزرگ به زمین ( سلف پترزن یا پیچک محدود کننده جریان زمین ) پ- زمین کردن بار دراین نوع زمین کردن نقطه صف یاهرنقطه ازشبکه که دارای پتانسیل نسبت به زمین است توسط یک فیوز فشارقوی( الکترود جرقه) به زمین وصل می شود تاموقعی که مدارفیوز باراست یعنی درحالت کارعادی شبکه ، ارتباط شبکه بازمین بازاست ولی درموقعی که ولتاژ زیادی شبکه راتهدید می کند ، مدار فیوزها می باشند وبدین جهت زمین کردن بازدرحقیقت نوعی اززمین کردن الکتریکی درحالت کارعادی شبکه محسوب نمی شود، اززمین الکتریکی اغلب درموقعی که دستگاه ها وشبکه برق رسانی بدون عیب نیز می باشند جریان عبورمی کند که اززمین حفاظتی فقط ارتباط فازها بازمین جریان عبورمی کند. اززمین کردن الکتریکی درحالت کارعادی شبکه محسوب نمی شود اززمین کردن الکتریکی اغلب درموقعی که دستگاه ها وشبکه برق رسانی بدون عیب نیز می باشد جریان عبور می کند. درصورتیکه اززمین حفاظتی فقط درموقع ارتباط فازها بازمین جریان عبورمی کند.اصطلاحاتی که درزمین کردن به کاربرده می شود1-زمین زمین دراین مبحث به معنی نوع وجنس زمین است، مثل خاک رس ، ماسه ، شن ، سنگ لاخ ، باتلاق ، مرداب وغیره.2- میل زمین ( زمین کننده) میل زمین عبارتست ازهادی یافلزی به هرشکل ( صفحه ای ، لوله ای ، طنابی، پروفیل) که درزمین چال می شود وبازمین ارتباط برقرارمی کند وما به آن دراین مبحث به اختصار«میل» می گوئیم.3- زمین هم سطح عبارتست از سطح زمین که بین نقاط مختلف آن دراثرعبورجریان اززمین اختلاف پتانسیل محسوسی ایجاد نمی شود. زمین هم سطح تقریبا 20 مترازمیل فاصله دارد.4- میل فرمان عبارتست از سیم یا مفتول یا صفحه فلزی که مربوط به زمین کننده است وبرای تنظیم افت پتانسیل وکوچک کردن ولتاژ تماسی خطرناک بکاربرده می شود.5- سیم زمین عبارتست از سیم رابط بین زمین کننده (میل) وزمین شونده.آن قسمت ازاین سیم که درزمین قرارگرفته است جزئی ازمیل محسوب می شود.

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد ساخت ترانسفور ماتور قدرت خشک (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد زمین کردن و صفر کردن در تاسیسات الکتریکی (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد زمین کردن حفاظتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد زبان توصیف سخت افزارVHDL 22 ص (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ریزپردازنده 6305 (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رگولاتور (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد رگلاتور 28 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد روغن ترانسفورماتورها (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد روشهای پیشرفته شاخص گذاری برای مانیتورینگ شبکه وسیع (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد روشهای کولن سنجی 8 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد روشهای آماری (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد روشن شدن دیود 1منطقی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد روش های کاهش نویز در مدارهای الکترونیکی (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد روش های انتقال فناوری PLC به کشور (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد روش های آماری (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد روانشناسی تربیتی (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد رلهN (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد رله2 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد رله (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رله و سکسیونر (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رله و سکسیونر (3) (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رله و سکسیونر (2) (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رله ها (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد رله ها 7ص (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رله دینسانس 80 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد رله 2 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد رعد و برق 10 ص (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رعد و برق 10 ص (2) (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رادار22222222 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد رله کنترل فاز (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد رادار (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتورهای اشعه ایکس (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد روشهای مختلف راه اندازی موتورهای آسنکرون (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد رله کامل (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتورها کامل (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد زندگی نامه دانشمندان ریاضیات (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد رله یک سوئیچ الکترونیکی که تحت کنترل سایر مدارات الکترونیکی باز و بسته می شود (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد روش های پیشگیری از بارداری (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد رله رذ (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد زیرسامانه‌های ماهواره (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :رحالت کارعای شبکه عمی یاسهوی باآن است زمین حفاظتی زمین حفاظتی متصل وهمسایگی بافشارقوی قرارگرفته رنزیکی وهمسایگی بافشارقوی های فشارقوی بایتمام فشارقوی بایتمام قسمت حفاظتی متصل ومرتبط این قسمت هاعبارتن زمین کرن کرن الکتریکی های فلزی اززمین کرن کرن حفاظتی قسمت های جریان های جریان الکتریکی انسان حفاظتی اززمین عبارتست

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,زمین ,مورد ,تحقیق ,لینک ,دانلود تحقیق ,word لینک ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,فایل دانلود تحقی

دانلود تحقیق در مورد زمین کردن و صفر کردن در تاسیسات الکتریکی (word)

دانلود تحقیق در مورد زمین کردن و صفر کردن در تاسیسات الکتریکی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

زمین کردن و صفر کردن در تاسیسات الکتریکی

درتمامی تأسیسات الکتریکی، بخصوص تأسیسات فشارقوی ،زمین کردن یکی ازمهم ترین واساسی ترین اقدامی است که برای رفاه وسلامتی واصولا ادامه زندگی اشخاصی که به نحوی بااین پست هادرتماس هستندوحتی در خارج از پست دررفت وآمد می باشند، باید بادقت هرچه تمام تروباتوجه به قواعد وقوانینی که بدین منظورتحریر شده است انجام می گیرد. درتأسیسات برقی دونوع زمین کردن وجود دارد که مایکی را « زمین کردن حفاظتی » ودیگری را«زمین کردن الکتریکی » می نامیم . - زمین کردن حفاظتی :زمین کردن حفاظتی عبارتست اززمین کردن کلیه قطعات فلزی تأسیسات الکتریکی که درارتباط مستقیم (فلزبافلز) بامدارالکتریکی قرارندارند. این زمین کردن بخصوص برای حفاظت اشخاص درمقابل اختلاف سطح تماسی زیادبه کاربرده می شود.بدین منظوردرپست های فشارقوی بایدتمام قسمت های فلزی که درنزدیکی وهمسایگی بافشارقوی قرارگرفته اند ومکان تماس عمدی یاسهوی باآن ها موجود است، به تأسیسات زمینی که برای این منظوراحداث شده است (زمین حفاظتی ) متصل ومرتبط گردند. این قسمت هاعبارتند از ستون1- زمین کردن حفاظتی :زمین کردن حفاظتی عبارتست اززمین کردن کلیه قطعات فلزی تأسیسات الکتریکی که درارتباط مستقیم (فلزبافلز) بامدارالکتریکی قرارندارند. این زمین کردن بخصوص برای حفاظت اشخاص درمقابل اختلاف سطح تماسی زیادبه کاربرده می شود.بدین منظوردرپست های فشارقوی بایدتمام قسمت های فلزی که درنزدیکی وهمسایگی بافشارقوی قرارگرفته اند ومکان تماس عمدی یاسهوی باآن ها موجود است، به تأسیسات زمینی که برای این منظوراحداث شده است (زمین حفاظتی ) متصل ومرتبط گردند. این قسمت هاعبارتند از ستون هااوپایه های فلزی ، درب هاونرده های فلزی، قسمت های فلزی دسترس تمام دستگاه های اندازه گیری ، ایزولاتورها، مقره های عبور، بخصوص قسمت های فلزی که برای کارکردن بادستگاه ها بایدباآنها لمس کردودردست گرفت ، مثل چرخ های فرمان انواع واقسام تنظیم کننده هاورگولاتور، دسته کلیدها وغیره. زیرادراین قسمت هادراثرعبورجریان خیلی کم نیزعضلات دست به طوری منقبض می شودکه بازکردن ورهایی پیداکردن ازآن غیرممکن ومحال به نظرمی رسدوعاقبتی وخیم واسفناک برای تماس گیرنده به پیش خواهدداشت.بدین منظوروبرای جلوگیری ازهرحادثه ای باید زمین حفاظتی به نحوی تأسیس گرددکه قسمتس ازمسیرجریان که توسط تماس اعضای بدن انسان اتصالی می شود(دست وپا ویا دو دست یادوپا)دارای تفاوت پتانسیل یا افت ولتاژ زیادنباشد. افت ولتاژ بستگی به شدت جریان ومقاومت مسیرجریان دارد. شدت جریان قابل محاسبه ودرضمن غیرقابل پیشگیری . لذا برای کوئچک نگه داشتن افت ولتاژ بایدمقاومت مسیرجریان حتی المقدور کوچک نگه داشته شود. به طورمثال اگریک مقره عبورکه دردیوار مرطوبی نصب شده است، بشکندوسیم فشارقوی بادیوارتماس پیدا کندوجریان اتصال زمین دراین حالت 25 آمپرومقاومت هرمتر دیوار 10 اهم باشد،مابین دونقطه ازدیوار که انسان باآن تماس دارد(فاصله دست وپاتقریبا 2 متر) اختلاف سطحی برابر با:U = I . R = 25 . 2 .10 = 500 voltبه وجودمی آید که مسلما برای انسان خطرناک استولی اگرپایه فلزی مقره که به دیوار محکم شده به وسیله یک سیم نسبتا ضخیم به زمین وصل شود، درموقع اتصال بدنه یا اتصال زمین ، قسمت عمده جریان اتصالی ازاین سیم عبورخواهدکرد وکلیه قسمت های دیوار هم پتانسیل سیم درآن نقطه قطع خواهدشد. لذاافت ولتاژ درامتداد دیوارناچیز شده وبرای انسان خطری ایجاد نخواهدکرد.عامل مؤثرخطربرای انسان یاهرموجود زنده دیگرجریان می باشدکه البته وجوداختلاف سطح است که باعث عبوراین جریان می گردد. درفشارضعیف جریان های 1 تا 1/0 آمپر که ازقلب می گذرد، خطرجانی دارد.آزمایش هاوبررسی های مختلف نشان داده است که : 1- جریان هایی تا 02/0 آمپربرای انسان قابل تحمل است.2- جریان های تاحدود 05/0 آمپرخطرناک وجریان های از1/0 آمپربا بالا خطرجانی دارد.عبورجریان ازقلب باعث می شودکه عمل منظم تپش قلب نامنظم شده ودررسیدن خون به مغز وقفه ای حاصل گردد، درنتیجه انسان پس از چند دقیقه به هلاکت می رسد.برای نجات برق زده بلادرنگ از تنفس مصنوعی کمک گرفته شودکه بهترین نوع آن از راه دهان به دهان است.شدت جریان مهلک ومقاومت بدن انسان هامتفاوت است. مقاومت بین اعضای مختلف بدن انسان به طورمتوسط برابر است با:دست ودست : تقریبا 4000 اهم دست وپا:تقریبا 4500 اهم پا وپا : تقریبا 6500 اهم هردودست ودوپا : تقریبا 1800 اهم درضمن بدن مرطوب بوده ودست ها عرق کرده باعث کم شدن مقاومت وعبورجریان زیادتری می شود ، لذا می توان گفت که حتی اختلاف سطح 20 ولت نیز محصوص و اختلاف سطح 60 ولت ممکن است خطرجانی داشته باشد. البته اثر مرگبارجریان بستگی به فرکانس صنعتی 50 هرذتس خطرناک ترین آنها می باشد. درفرکانس های زیاد نمی تواند موجبات منقبض شدن اعضای بدن انسان رافراهم سازد. به طوری که عبورجریان به شدت چندین آمپر بافرکانس خیلی زیاد نیزممکن است برای انسان بی خطرباشد وبه همین جهت است که درپزشکی ازجریان بافرکانس زیاد برای درمخان استفاده می شود. دربرق گرفتگی فشارقوی جریان هایی از1تا100 آمپروبیشترممکن است ازبدن انسان عبورکندبدون این که مستقیما باعث ازکارافتادن قلب شود.ولی درعوض این جریان های شدید باعث خراب کردن وسوزاندن بافت های بدن به خصوص تجزیه آب بدن می شودوبه کلیه آسیب فراوان می رساند. درضمن عبور جریان زیادازبدن باعث سوزاندن محل ورود و زخم برداشتن عمیق درمحل خروج جریان می شود که ممکن است متعاقبا منجربه مرگ گردد.درخاتمه بدنیست متذکرشویم که بعضی ازحیوانات بخصوص اسب هادرمقابل جریان های زمین حساس ترومستعدتر ازانسان ها می باشندکه شاید این مستعدبودن به علت بزرگتربودن فاصله قدم آنها واختلاف سطح قدمی که آنها اززمین برداشت می کنند ، باشد.2-زمین کردن الکتریکی : « زمین کردن الکتریکی » یعنی زمین کردن نقطه ای ازدستگاه های الکتریکی وادوات برقی که جزئی ازمدارالکتریکی می باشند.مثل زمین کردن مرکزستاره سیم پیچی ترانسفورماتور ویاژنراتورویازمین کردن سیم وسط یا سیم مشترک دوژنراتور جریان دایم سری شده.(Mp ) زمین کردن الکتریکی دستگاه ها به خاطرکارصحیح دستگاه ها وجلوگیری ازازدیاد فشارالکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین درموقع تماس یکی از فازها بازمین می باشد. زمین کردن الکتریکی سه نوع است : الف - زمین کردن مستقیم مثل وصل کردن مستقیم نقطه صفرترانسفورماتور وبا نقطه ای ازسیم رابط بین دو ژنراتور جریان دایم به زمین.ب- زمین کردن غیرمستقیم مانند اتصال نقطه صفرژنراتور توسط یک مقاومت بزرگ به زمین یا اتصال نقطه صفرستاره ترانسفورماتور توسط سلف بزرگ به زمین ( سلف پترزن یا پیچک محدود کننده جریان زمین ) پ- زمین کردن بار دراین نوع زمین کردن نقطه صف یاهرنقطه ازشبکه که دارای پتانسیل نسبت به زمین است توسط یک فیوز فشارقوی( الکترود جرقه) به زمین وصل می شود تاموقعی که مدارفیوز باراست یعنی درحالت کارعادی شبکه ، ارتباط شبکه بازمین بازاست ولی درموقعی که ولتاژ زیادی شبکه راتهدید می کند ، مدار فیوزها می باشند وبدین جهت زمین کردن بازدرحقیقت نوعی اززمین کردن الکتریکی درحالت کارعادی شبکه محسوب نمی شود، اززمین الکتریکی اغلب درموقعی که دستگاه ها وشبکه برق رسانی بدون عیب نیز می باشند جریان عبورمی کند که اززمین حفاظتی فقط ارتباط فازها بازمین جریان عبورمی کند. اززمین کردن الکتریکی درحالت کارعادی شبکه محسوب نمی شود اززمین کردن الکتریکی اغلب درموقعی که دستگاه ها وشبکه برق رسانی بدون عیب نیز می باشد جریان عبور می کند. درصورتیکه اززمین حفاظتی فقط درموقع ارتباط فازها بازمین جریان عبورمی کند.اصطلاحاتی که درزمین کردن به کاربرده می شود1-زمین زمین دراین مبحث به معنی نوع وجنس زمین است، مثل خاک رس ، ماسه ، شن ، سنگ لاخ ، باتلاق ، مرداب وغیره.2- میل زمین ( زمین کننده) میل زمین عبارتست ازهادی یافلزی به هرشکل ( صفحه ای ، لوله ای ، طنابی، پروفیل) که درزمین چال می شود وبازمین ارتباط برقرارمی کند وما به آن دراین مبحث به اختصار«میل» می گوئیم.3- زمین هم سطح عبارتست از سطح زمین که بین نقاط مختلف آن دراثرعبورجریان اززمین اختلاف پتانسیل محسوسی ایجاد نمی شود. زمین هم سطح تقریبا 20 مترازمیل فاصله دارد.4- میل فرمان عبارتست از سیم یا مفتول یا صفحه فلزی که مربوط به زمین کننده است وبرای تنظیم افت پتانسیل وکوچک کردن ولتاژ تماسی خطرناک بکاربرده می شود.5- سیم زمین عبارتست از سیم رابط بین زمین کننده (میل) وزمین شونده.آن قسمت ازاین سیم که درزمین قرارگرفته است جزئی ازمیل محسوب می شود.

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد ساخت ترانسفور ماتور قدرت خشک (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد زمین کردن و صفر کردن در تاسیسات الکتریکی (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد زمین کردن حفاظتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد زبان توصیف سخت افزارVHDL 22 ص (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ریزپردازنده 6305 (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رگولاتور (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد رگلاتور 28 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد روغن ترانسفورماتورها (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد روشهای پیشرفته شاخص گذاری برای مانیتورینگ شبکه وسیع (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد روشهای کولن سنجی 8 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد روشهای آماری (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد روشن شدن دیود 1منطقی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد روش های کاهش نویز در مدارهای الکترونیکی (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد روش های انتقال فناوری PLC به کشور (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد روش های آماری (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد روانشناسی تربیتی (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد رلهN (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد رله2 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد رله (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رله و سکسیونر (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رله و سکسیونر (3) (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رله و سکسیونر (2) (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رله ها (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد رله ها 7ص (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رله دینسانس 80 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد رله 2 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد رعد و برق 10 ص (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رعد و برق 10 ص (2) (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد رادار22222222 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد رله کنترل فاز (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد رادار (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتورهای اشعه ایکس (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد روشهای مختلف راه اندازی موتورهای آسنکرون (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد رله کامل (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتورها کامل (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد زندگی نامه دانشمندان ریاضیات (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد رله یک سوئیچ الکترونیکی که تحت کنترل سایر مدارات الکترونیکی باز و بسته می شود (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد روش های پیشگیری از بارداری (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد رله رذ (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد زیرسامانه‌های ماهواره (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :رحالت کارعای شبکه عمی یاسهوی باآن است زمین حفاظتی زمین حفاظتی متصل وهمسایگی بافشارقوی قرارگرفته رنزیکی وهمسایگی بافشارقوی های فشارقوی بایتمام فشارقوی بایتمام قسمت حفاظتی متصل ومرتبط این قسمت هاعبارتن زمین کرن کرن الکتریکی های فلزی اززمین کرن کرن حفاظتی قسمت های جریان های جریان الکتریکی انسان حفاظتی اززمین عبارتست

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,زمین ,مورد ,تحقیق ,لینک ,دانلود تحقیق ,word لینک ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,فایل دانلود تحقی

تحقیق در مورد انوشیروان (با فرمت word)

تحقیق در مورد انوشیروان (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

انوشیروان

خسرو اول معروف به خسرو انوشیروان یا انوشیروان دادگر یا کسری، شاهنشاه ساسانی، از سال ۵۳۱ تا سال ۵۷۹ میلادی بود.

ریشه‌شناسی لقب

صورت پهلوی واژهٔ انوشیروان انوشگ‌روان است که از دو جزء انوشگ و روان تشکیل شده‌است. انوشگ (در فارسی کنونی انوشه) به معنی بی‌مرگ، باقی یا خوش و خرم است. معنی جزء دوم هم که مشخص است. پس انوشه‌روان را می‌توان تحت‌اللفظی روان بی‌مرگ یا روان خوش و خرم ترجمه کرد. لیکن مورد استعمال این ترکیب در پهلوی شبیه آنِ مرحوم در فارسی کنونی‌است. مثلاً در کتیبهٔ پهلوی یادبودی که در کازرون پیدا شده‌است، در چند سطر اول چنین آمده‌است: « این آرامگاه [برای] انوشروان نیکزاد دخت مهرین شاد کرد (ساخته شد)...»

پادشاهی و سیاست‌های داخلی انوشیروان

او پسر قباد یکم بود.قباد در سال ۵۳۱ میلادی درگذشت. پس از قباد بر سر پادشاهی با برادران خود کاوس یا کیوس معروف به پتشخوارگرشاه، و جام به ستیزه برخاست و بیاری مهبود (ماهبد) از خانوادهٔ بزرگ سورن، بپادشاهی رسید.

کشورداری انوشیروان

دوران پادشاهی خسرو انوشیروان درخشانترین دورهٔ عهد ساسانی است. فرقهٔ مزدکی مغلوب و سرکوب شده بود در داخله صلح و سلم حکمفرما بود. در روایات شرقی خسرو انوشیروان نمونهٔ دادگستری و جوانمردی و رحمت است و مؤلفان عرب و ایرانی حکایات بسیار در وصف جد و جهد او برای حفظ عدالت نقل کرده‌اند.

مشهورترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخته‌اند قصری است که ایرانیان طاق کسری یا ایوان کسری می‌نامند و هنوز ویرانهٔ آن موجب حیرت است. ساختمان این بنا را به خسرو انوشیروان نسبت داده‌اند. وی ترتیب خراج ملک و ضبط لشکر داد و دفتر عرض و عارض، او پیدا کرد. کتاب کلیله و دمنه در عهد او از هند به ایران آوردند.

عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران با سلطنت خسرو انوشیروان آغاز می‌شود. ایران در زمان انوشیروان چنان عظمتی یافت که حتی از عهد شاهپوران بزرگ نیز درگذشت و توسعهٔ ادبیات و تربیت معنوی این عهد را کیفیت مخصوص بخشید.

سرکوب مزدکیان و اعتلاء دادن به آیین زرتشت

با آنکه قتل و کشتار پیروان مزدک در اواخر عهد قباد روی داد، عامل اصلی این واقعه، خسرو انوشیروان بود که پیروان مزدک ولیعهدی وی را بخطر انداخته بودند و طبیعی است که او در آغاز سلطنت خویش نیز، در قلع و قمع بقایای پیروان مزدک دست به اقدامات جدی و شدیدی زده باشد.

سرکوبی مزدکیان، آیین زرتشت و طبقهٔ روحانیان را اعتلاء فوق‌العاده داد. در این ایام برای مقابله با تحریکات مسیحی و بیزانس و برای جلوگیری از بدعتهایی که در داخل ممکن بود اساس سلطنت را متزلزل کند، وجود یک آیین ملی لازم بنظر می‌آمد.

بطور کلی تا عهد خسرو انوشیروان تاریخ ساسانیان عبارت شد از، سعی در تقویت آیین ملی به منظور مبارزه با مذاهب تفرقه‌انگیز غیرملی، یا تسامح در مقابل اینگونه مذاهب به قصد مقاومت در برابر نفوذ طبقه‌ای که آیین ملی در دست آنها وسیله‌ای می‌شد برای کسب قدرت و اعمال نفوذ در امور حکومت.

در بین کسانی که مشرب تسامح را در مسائل دینی جهت جلوگیری از قدرت گرفتن موبدان بکار بردند می‌توان از یزدگرد اول و قباد نام برد.

شاهپور دوم و خسرو انوشیروان کسانی بودند که در جهت تأمین وحدت کشور و به قصد مبارزه با عوامل مخالف، آیین زرتشت را با قدرت و شدت ترویج کردند. آنچه این اقدام خسرو انوشیروان را بیشتر تثبیت نمود، توفیق او در جمع‌آوری اوستا بود.

سیاست انوشیروان نسبت به مسیحیان

آنچه از وقایع بر میاید، این است که انوشیروان نسبت بمذهب مسیحی، نظر سیاسی داشته، یعنی اساساً بر ضد این مذهب نبوده، ولیکن چون عیسوی‌ها را آلت دست رومی‌ها می‌دانسته، نسبت به آنها ظنین و مراقب بوده‌است.

انوشیروان نسبت به مسیحیانی که از روم رانده شده و به دربار او پناه آورده بودند، مساعدت کرده و هفت تن از فیلسوفان اسکندریه را در دربار خود پذیرفته و با آنها مهربانی کرد. نسطوریها که از نقطهٔ نظر عیسوی‌ها، در آن زمان فرقهٔ ضاله محسوب و تعقیب می‌شدند و به دربار ایران پناه آورده بودند، مورد توجه انوشیروان واقع شدند، بطوریکه کلیساهای آنها در تاریخ مذهب عیسوی، کلیساهای ایرانی نامیده شدند.

نسطوریها از این وضع استفاده کرده، در انتشار مذهب عیسوی جد و جدیت حیرت‌انگیزی بروز دادند. در زمان انوشیروان در هرات و سمرقند کلیساهای آنها دایر بود و در زمان‌های بعد مبلغین آنها تا چین و هند هم رفتند.

در اوایل سلطنت انوشیروان پسر او انوشه زاد بر پدر یاغی شد ولی بزودی گرفتار گردید و چشمان او را در جند شاپور میل کشیدند، نوشته‌اند که انوشه زاد مسیحی بود و مسیحیان از او حمایت می کردند. بدین مناسبت اشخاص زیادی از مسیحیان پیرامون این واقعه گرفتار و مجازات شدند.[۴]

تشکیلات نظامی در دوران انوشیروان

در دوران ساسانیان، بیشتر مقام‌ها، از جمله پایه‌ها و درجات نظامی موروثی بودند. فرماندهٔ کل نیروهای مسلح ایران تا سدهٔ ششم میلادی ایران سپهبد (ایران سپاهبذ) بود که از سوی انوشیروان این مقام ملغی شد. انوشیروان، ایران را به چهار بخش تقسیم کرد و در رأس هر یک از این بخش‌ها یک اسپهبد (سپاهبذ، فرماندهٔ لشکر) جداگانه‌ای قرار داد. زیرا تمرکز قدرت نظامی در دست یک فرمانده، ممکن بود به کسب نیروی عظیم و طمع در تاج و تخت و وارد آوردن فشار بر شاهنشاه منجر گردد. تقسیم مناطق تحت نفوذ هر اسپهبد به شرح زیر بود:

اسپهبد شرق افواج خراسان و سکستان و کرمان.

اسپهبد جنوب افواج پارس و خوزستان.

اسپهبد مغرب افواج عراق را تا سرحد دولت بیزانس.

اسپهبد شمال افواج ممالک ماد بزرگ و آذربایجان را بفرمان خود داشت.

اسپهبدان مأمورین مهم دولت بشمار می‌رفتند و هر کدام در قلمرو خود صاحب اختیار بودند و بر یک ربع مملکت حکومت می‌کردند و معاونی در اختیار داشتند، موسوم به مرزبان. مرزبانان فرمانفرمای ایالت‌ها بودند.[۵] همچنین یعقوبی ذکر کرده‌است که هر اسپهبد (فرماندهٔ لشکر)، یکنفر پاذگوسپان تحت امر خود داشت.[۶]

سیاست‌های خارجی انوشیروان

خسرو انوشیروان در برابر زیاده‌خواهی‌های رومی‌ها ایستاد، حبشهای‌ها را از یمن بیرون کرد، به یورش‌های هپتالیان به خاک ایران پایان داد، دانشگاه گندی‌شاپور را به کوشش وزیر خردمندش، بزرگمهر، رونق داد و سازمان اداری، مالی و ارتش پارس را بهبود بخشید. در نزدیک ۵۰ سال فرمانروایی انوشیروان (۵۷۹ - ۵۷۹ میلادی)، سرزمین ایران از سند تا دریای سرخ گسترش یافت.

عقد و نقض قرارداد صلح ۵۰ ساله، بین خسرو انوشیروان و یوستی نیانوس یکم

نقشه روم در آغاز(سرخ) و پایان(نارنجی) امپراتوری یوستی‌نیانوس

متارکهٔ جنگی‌ای که یوستی نیانوس یکم با انوشیروان بست، فرصتی برای هر دو طرف شد که به اصلاحات اجتماعی، وضع مقررات و قوانین جدید بپردازند.

انوشیروان در این زمان توانست نظمی به آشفتگی‌های اجتماعی بدهد و خزانهٔ حکومت را تقویت کرد. همچنان با تأمین نسبی عدالت و تقویت سپاه مرزهای خویش را در مقابل تاخت و تاز طوایف بدوی مجاور حفظ نموده، در برابر آنها استحکاماتی درست کرد.

همانگونه که توسعهٔ قدرت او باعث نگرانی بیزانس شد، کامیابی‌های یوستی نیانوس یکم در جنگ کارتاژ و آفریقا با وندال‌ها، و در جنگ ایتالیا با اقوام گوت شرقی، خسرو را از اینکه توسعهٔ قدرت بیزانس برای ایران مایهٔ زحمت و تهدید شود، نگران کرد.

خسرو از قدرت روز افزون یوستی نیانوس یکم احساس خطر کرده و در نقض صلح، پیشدستی نموده و بهانهٔ اینکار را مداخلهٔ یوستی نیانوس یکم که بدون مشورت با وی بین حارث بن جبلهٔ غسانی و منذر بن نعمان لخمی حکمیت کرده بود، قرار داد.

جنگ اول با بیزانس

سایر محصولات :
تحقیق در مورد اهمیت‌ و جایگاه‌ مطالعه‌ 28 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد اهمیت حفظ و گسترش زبان فارسی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد انگیزش تحصیلی 12 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انواع نامه نگاری 111 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد انواع نامه نگاری 111 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انواع عقل در مثنوی از نظر مولانا جلال (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد انواع جمله در زبان انگلیسی 20 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انواع جمله در زبان انگلیسی 20 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انواع آزمونها ( سنجش و ارزشیابی آموزشی ) رشته بهداشت مدارس 9 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد انشتین 30 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد انشا نویسی 30 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان 8 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد اندیشه سیاسی فارابی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد اندیشه دینی در شعر فارسی 40 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد آیت الله منتظری (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایر (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد آیت الله طالقانی 32ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد آینده نگری در نظام آموزشی 25 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد آندرس سرانو 25ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد آئین نگارش 68 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد بخش هشتم عصر ابوالعمالی (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد اوحدالدین بن حسین مراغه ای (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد \"لودویگ ون بتهوون\" (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد اوحدالدین بن حسین مراغه ای (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انوشیروان (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد اوحدالدین بن حسین مراغه ای (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد انتخاب رشته در کنکور دانشگاه 23 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد امیرکبیر1 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امیرکبیر (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد امیر کبیر02 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امیر کبیر 03 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امیر کبیر 01 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امیر خسرو دهلوی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد امیر ارسلان (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امید در تابلو طبیعت 49 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امید در تابلو طبیعت 49 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد اموزش و پرورش تحوا افرین 36 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد امام محمد غزّالی طوسی (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد امام غزالی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :پناه آورده بودند خسرو انوشیروان یوسی نیانوس انوشیروان نسب نیانوس یکم پیروان مزدک آیین ملی انوشیروان میzwnj اسپهبد بودند نیانوس بیزانس افواج میلادی نظامی

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,مورد ,تحقیق ,فرمت ,لینک ,فرمت word ,word لینک ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,پایین توضیحاتفرمت تحق

تحقیق در مورد انوشیروان (با فرمت word)

تحقیق در مورد انوشیروان (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

انوشیروان

خسرو اول معروف به خسرو انوشیروان یا انوشیروان دادگر یا کسری، شاهنشاه ساسانی، از سال ۵۳۱ تا سال ۵۷۹ میلادی بود.

ریشه‌شناسی لقب

صورت پهلوی واژهٔ انوشیروان انوشگ‌روان است که از دو جزء انوشگ و روان تشکیل شده‌است. انوشگ (در فارسی کنونی انوشه) به معنی بی‌مرگ، باقی یا خوش و خرم است. معنی جزء دوم هم که مشخص است. پس انوشه‌روان را می‌توان تحت‌اللفظی روان بی‌مرگ یا روان خوش و خرم ترجمه کرد. لیکن مورد استعمال این ترکیب در پهلوی شبیه آنِ مرحوم در فارسی کنونی‌است. مثلاً در کتیبهٔ پهلوی یادبودی که در کازرون پیدا شده‌است، در چند سطر اول چنین آمده‌است: « این آرامگاه [برای] انوشروان نیکزاد دخت مهرین شاد کرد (ساخته شد)...»

پادشاهی و سیاست‌های داخلی انوشیروان

او پسر قباد یکم بود.قباد در سال ۵۳۱ میلادی درگذشت. پس از قباد بر سر پادشاهی با برادران خود کاوس یا کیوس معروف به پتشخوارگرشاه، و جام به ستیزه برخاست و بیاری مهبود (ماهبد) از خانوادهٔ بزرگ سورن، بپادشاهی رسید.

کشورداری انوشیروان

دوران پادشاهی خسرو انوشیروان درخشانترین دورهٔ عهد ساسانی است. فرقهٔ مزدکی مغلوب و سرکوب شده بود در داخله صلح و سلم حکمفرما بود. در روایات شرقی خسرو انوشیروان نمونهٔ دادگستری و جوانمردی و رحمت است و مؤلفان عرب و ایرانی حکایات بسیار در وصف جد و جهد او برای حفظ عدالت نقل کرده‌اند.

مشهورترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخته‌اند قصری است که ایرانیان طاق کسری یا ایوان کسری می‌نامند و هنوز ویرانهٔ آن موجب حیرت است. ساختمان این بنا را به خسرو انوشیروان نسبت داده‌اند. وی ترتیب خراج ملک و ضبط لشکر داد و دفتر عرض و عارض، او پیدا کرد. کتاب کلیله و دمنه در عهد او از هند به ایران آوردند.

عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران با سلطنت خسرو انوشیروان آغاز می‌شود. ایران در زمان انوشیروان چنان عظمتی یافت که حتی از عهد شاهپوران بزرگ نیز درگذشت و توسعهٔ ادبیات و تربیت معنوی این عهد را کیفیت مخصوص بخشید.

سرکوب مزدکیان و اعتلاء دادن به آیین زرتشت

با آنکه قتل و کشتار پیروان مزدک در اواخر عهد قباد روی داد، عامل اصلی این واقعه، خسرو انوشیروان بود که پیروان مزدک ولیعهدی وی را بخطر انداخته بودند و طبیعی است که او در آغاز سلطنت خویش نیز، در قلع و قمع بقایای پیروان مزدک دست به اقدامات جدی و شدیدی زده باشد.

سرکوبی مزدکیان، آیین زرتشت و طبقهٔ روحانیان را اعتلاء فوق‌العاده داد. در این ایام برای مقابله با تحریکات مسیحی و بیزانس و برای جلوگیری از بدعتهایی که در داخل ممکن بود اساس سلطنت را متزلزل کند، وجود یک آیین ملی لازم بنظر می‌آمد.

بطور کلی تا عهد خسرو انوشیروان تاریخ ساسانیان عبارت شد از، سعی در تقویت آیین ملی به منظور مبارزه با مذاهب تفرقه‌انگیز غیرملی، یا تسامح در مقابل اینگونه مذاهب به قصد مقاومت در برابر نفوذ طبقه‌ای که آیین ملی در دست آنها وسیله‌ای می‌شد برای کسب قدرت و اعمال نفوذ در امور حکومت.

در بین کسانی که مشرب تسامح را در مسائل دینی جهت جلوگیری از قدرت گرفتن موبدان بکار بردند می‌توان از یزدگرد اول و قباد نام برد.

شاهپور دوم و خسرو انوشیروان کسانی بودند که در جهت تأمین وحدت کشور و به قصد مبارزه با عوامل مخالف، آیین زرتشت را با قدرت و شدت ترویج کردند. آنچه این اقدام خسرو انوشیروان را بیشتر تثبیت نمود، توفیق او در جمع‌آوری اوستا بود.

سیاست انوشیروان نسبت به مسیحیان

آنچه از وقایع بر میاید، این است که انوشیروان نسبت بمذهب مسیحی، نظر سیاسی داشته، یعنی اساساً بر ضد این مذهب نبوده، ولیکن چون عیسوی‌ها را آلت دست رومی‌ها می‌دانسته، نسبت به آنها ظنین و مراقب بوده‌است.

انوشیروان نسبت به مسیحیانی که از روم رانده شده و به دربار او پناه آورده بودند، مساعدت کرده و هفت تن از فیلسوفان اسکندریه را در دربار خود پذیرفته و با آنها مهربانی کرد. نسطوریها که از نقطهٔ نظر عیسوی‌ها، در آن زمان فرقهٔ ضاله محسوب و تعقیب می‌شدند و به دربار ایران پناه آورده بودند، مورد توجه انوشیروان واقع شدند، بطوریکه کلیساهای آنها در تاریخ مذهب عیسوی، کلیساهای ایرانی نامیده شدند.

نسطوریها از این وضع استفاده کرده، در انتشار مذهب عیسوی جد و جدیت حیرت‌انگیزی بروز دادند. در زمان انوشیروان در هرات و سمرقند کلیساهای آنها دایر بود و در زمان‌های بعد مبلغین آنها تا چین و هند هم رفتند.

در اوایل سلطنت انوشیروان پسر او انوشه زاد بر پدر یاغی شد ولی بزودی گرفتار گردید و چشمان او را در جند شاپور میل کشیدند، نوشته‌اند که انوشه زاد مسیحی بود و مسیحیان از او حمایت می کردند. بدین مناسبت اشخاص زیادی از مسیحیان پیرامون این واقعه گرفتار و مجازات شدند.[۴]

تشکیلات نظامی در دوران انوشیروان

در دوران ساسانیان، بیشتر مقام‌ها، از جمله پایه‌ها و درجات نظامی موروثی بودند. فرماندهٔ کل نیروهای مسلح ایران تا سدهٔ ششم میلادی ایران سپهبد (ایران سپاهبذ) بود که از سوی انوشیروان این مقام ملغی شد. انوشیروان، ایران را به چهار بخش تقسیم کرد و در رأس هر یک از این بخش‌ها یک اسپهبد (سپاهبذ، فرماندهٔ لشکر) جداگانه‌ای قرار داد. زیرا تمرکز قدرت نظامی در دست یک فرمانده، ممکن بود به کسب نیروی عظیم و طمع در تاج و تخت و وارد آوردن فشار بر شاهنشاه منجر گردد. تقسیم مناطق تحت نفوذ هر اسپهبد به شرح زیر بود:

اسپهبد شرق افواج خراسان و سکستان و کرمان.

اسپهبد جنوب افواج پارس و خوزستان.

اسپهبد مغرب افواج عراق را تا سرحد دولت بیزانس.

اسپهبد شمال افواج ممالک ماد بزرگ و آذربایجان را بفرمان خود داشت.

اسپهبدان مأمورین مهم دولت بشمار می‌رفتند و هر کدام در قلمرو خود صاحب اختیار بودند و بر یک ربع مملکت حکومت می‌کردند و معاونی در اختیار داشتند، موسوم به مرزبان. مرزبانان فرمانفرمای ایالت‌ها بودند.[۵] همچنین یعقوبی ذکر کرده‌است که هر اسپهبد (فرماندهٔ لشکر)، یکنفر پاذگوسپان تحت امر خود داشت.[۶]

سیاست‌های خارجی انوشیروان

خسرو انوشیروان در برابر زیاده‌خواهی‌های رومی‌ها ایستاد، حبشهای‌ها را از یمن بیرون کرد، به یورش‌های هپتالیان به خاک ایران پایان داد، دانشگاه گندی‌شاپور را به کوشش وزیر خردمندش، بزرگمهر، رونق داد و سازمان اداری، مالی و ارتش پارس را بهبود بخشید. در نزدیک ۵۰ سال فرمانروایی انوشیروان (۵۷۹ - ۵۷۹ میلادی)، سرزمین ایران از سند تا دریای سرخ گسترش یافت.

عقد و نقض قرارداد صلح ۵۰ ساله، بین خسرو انوشیروان و یوستی نیانوس یکم

نقشه روم در آغاز(سرخ) و پایان(نارنجی) امپراتوری یوستی‌نیانوس

متارکهٔ جنگی‌ای که یوستی نیانوس یکم با انوشیروان بست، فرصتی برای هر دو طرف شد که به اصلاحات اجتماعی، وضع مقررات و قوانین جدید بپردازند.

انوشیروان در این زمان توانست نظمی به آشفتگی‌های اجتماعی بدهد و خزانهٔ حکومت را تقویت کرد. همچنان با تأمین نسبی عدالت و تقویت سپاه مرزهای خویش را در مقابل تاخت و تاز طوایف بدوی مجاور حفظ نموده، در برابر آنها استحکاماتی درست کرد.

همانگونه که توسعهٔ قدرت او باعث نگرانی بیزانس شد، کامیابی‌های یوستی نیانوس یکم در جنگ کارتاژ و آفریقا با وندال‌ها، و در جنگ ایتالیا با اقوام گوت شرقی، خسرو را از اینکه توسعهٔ قدرت بیزانس برای ایران مایهٔ زحمت و تهدید شود، نگران کرد.

خسرو از قدرت روز افزون یوستی نیانوس یکم احساس خطر کرده و در نقض صلح، پیشدستی نموده و بهانهٔ اینکار را مداخلهٔ یوستی نیانوس یکم که بدون مشورت با وی بین حارث بن جبلهٔ غسانی و منذر بن نعمان لخمی حکمیت کرده بود، قرار داد.

جنگ اول با بیزانس

سایر محصولات :
تحقیق در مورد اهمیت‌ و جایگاه‌ مطالعه‌ 28 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد اهمیت حفظ و گسترش زبان فارسی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد انگیزش تحصیلی 12 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انواع نامه نگاری 111 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد انواع نامه نگاری 111 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انواع عقل در مثنوی از نظر مولانا جلال (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد انواع جمله در زبان انگلیسی 20 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انواع جمله در زبان انگلیسی 20 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انواع آزمونها ( سنجش و ارزشیابی آموزشی ) رشته بهداشت مدارس 9 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد انشتین 30 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد انشا نویسی 30 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان 8 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد اندیشه سیاسی فارابی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد اندیشه دینی در شعر فارسی 40 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد آیت الله منتظری (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایر (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد آیت الله طالقانی 32ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد آینده نگری در نظام آموزشی 25 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد آندرس سرانو 25ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد آئین نگارش 68 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد بخش هشتم عصر ابوالعمالی (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد اوحدالدین بن حسین مراغه ای (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد \"لودویگ ون بتهوون\" (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد اوحدالدین بن حسین مراغه ای (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انوشیروان (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد اوحدالدین بن حسین مراغه ای (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد انتخاب رشته در کنکور دانشگاه 23 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد امیرکبیر1 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امیرکبیر (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد امیر کبیر02 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امیر کبیر 03 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امیر کبیر 01 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امیر خسرو دهلوی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد امیر ارسلان (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امید در تابلو طبیعت 49 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد امید در تابلو طبیعت 49 ص (2) (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد اموزش و پرورش تحوا افرین 36 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد امام محمد غزّالی طوسی (با فرمت word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد امام غزالی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :پناه آورده بودند خسرو انوشیروان یوسی نیانوس انوشیروان نسب نیانوس یکم پیروان مزدک آیین ملی انوشیروان میzwnj اسپهبد بودند نیانوس بیزانس افواج میلادی نظامی

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,مورد ,تحقیق ,فرمت ,لینک ,فرمت word ,word لینک ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,پایین توضیحاتفرمت تحق

پروژه بررسی میزان سواد والدین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (word)

پروژه بررسی میزان سواد والدین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بیان مسئله

قدم اول درموفقیت این است که پیروز شدن را بخواهیم، تنها به این صورت است که اصول موفقیت را به آسانی خواهیم آموخت. موفقیت درتحصیل به عوامل گوناگونی بستگی دارد واین عوامل در مجموعه ای فردی، آموزشگاهی، خانوادگی واجتماعی طبقه بندی می شود. بی تردید پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عوامل مختلفی نظیر درآمد، سطح تحصیلات والدین، رفتاروالدین، محیط خانواده، نوع مدرسه، امکانات آموزشی، رفتار معلم و... بستگی دارد.

دراین تحقیق من عامل دوم یعنی سطح تحصیلات والدین را مورد بررسی قرار می دهم.

سطح تحصیلات والدین همانند سایر عوامل موثربر پیشرفت تحصیلی به اشکال مختلف در پیشرفت تحصیلی ویا افت تحصیلی تأثیر می گذارد.

هدف تحقیق

دراین تحقیق هدف این است که مشخص شود، آیا تحصیلات والدین از عوامل موثردرپیشرفت تحصیلی فرزندان به حساب می آید وپیشرفت کودکان به آن بستگی دارد یا خیر.

اهمیت وضرورت تحقیق

هرگاه درمورد وضع تحصیل وچگونگی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صحبت به میان می آید، اغلب با پدرومادرهایی برخورد می کنیم که اظهار می دارند فرزندان خانواده های تحصیل کرده ازپیشرفت تحصیلی خوبی برخورداربوده ودانش آموزانیکه دارای والدین بی سواد هستند، اصولاً نمی توانند درتحصیل پیشرفت کنند.

همچنین پدران ومادرانی را می بینیم که نگرش خاصی نسبت به مدرسه وتعلیم وتربیت کودکانشان دارند، واین که تعلیم وتربیت وراههای ترقی وپیشرفت آن را فقط مدرسه می دانند وخود را درامر تعلیم وتربیت سهیم نمی دانند وفکر میکنند که نمی توانند نقشی دراین زمینه داشته باشند وهمیشه بع این سوال مواجه هستند که چرا بعضی دانش آموزان همه ساله درتحصیلات خودموفق می شوند، درصورتیکه فرزندان خود دچار افت تحصیلی می شوند. تحقیقات نشان می دهد که عوامل متعددی دست به دست هم داده وباعث پیشرفت ویا عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود که یکی ازاین عوامل خانواده می باشد، یکی ازعوامل خانوادگی سطح تحصیلات والدین است که مورد بررسی قرار می گیرد.

پیشینه ی تحقیق

· اکبری (1356) در تحقیقی در مورد « علل ترک تحصیل در استان سیستان و پلوچستان » دریافت که بین سطح تحصیلات والدین و ترک تحصیل فرزندان آن ها رابطه ی معکوس وجود دارد. به این صورت که 74% ترک تحصیل کنندگان در گروه مورد مطالعه دارای پدران بی سواد ، 33% دارای پدران با مدرک ابتدایی و فقط 2% مدرک متوسطه داشته اند و 89% مادران نیز بی سواد هستند.

· محمودی نسب (1364) در تحقیق خود با عنوان « بررسی علل مردودی دانش آموزان سال سوم راهنمایی در کرج » به این نتایج دست یافت که 39% از مردودین دارای پدران بی سواد و بیش از 50% آن ها دارای مادران بی سواد بوده اند ، در حالی که سواد پدران 48% از افراد موفّق بین سوم راهنمایی تا لیسانس و سواد مادران 35% از آن ها در همین حد بوده است.

· طباطبائی یزدی (1364) درتحقیقی پیرامون «رابطه سطح تحصیلات والدین وپیشرفت دانش آموزان درسه مقطه ابتدایی، راهنمایی ودبیرستان» به این نتیجه رسیده است که بین تحصیلات والدین و معدل نمره های درسی دانش آموزان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.درمقاطع ابتدایی و راهنمایی، تحصیلات مادر به همان اندازه درپیشرفت تحصیلی فرزند موثراست که تحصیلات پدر موثرست، ازاین لحاظ بین این دوتفاوت معنی داری وجود ندارد.

· شعبانی (1364) درتحقیقی پیرامون «دانش آموزان ممتاز شهراصفهان» در نظرخواهی از58 دانش آموز ممتاز دبیرستانهای استان اصفهان که 12 سوال مطرح شده کرده که اولین آنها به تحقیق حاضر ارتباط دارد چنین است. بین میزان تحصیلات والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیمی وجود دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که از 58 دانش آموز ممتاز 24% پدران فوق لیسانس وبالاتر و33% لیسانس و 26% کمترازدیپلم و 9% بی سواد بودند ومیزان تحصیلات مادران نیز به نسبت 5%لیسانس وبالاتر و21% لیسانس و 26% دیپلم و 48% کمترازدیپلم و 12% بیسواد بودند. نتیجه اینکه اغلب والدین دانش آموزان ممتاز دارای تحصیلات بالاترازدیپلم بودند.

· شعبانی اصفهانی (1370) درتحقیقی باعنوان «رابطه کم سوادی وبی سوادی والدین» به این نتیجه رسیده است که نسبت دانش آموزان مردود شده دربین دانش آموزانی که مادریا پدر بی سواد دارند بسیار بالا بوده واین امرزیانهای اقتصادی ومالی فراوانی برای خانواده وجامعه ببار می آرودوباید مسئولین درصدد رفع این نقیصه باشند.

· محبی (1377) در تحقیقی دیگر پیرامون « سواد والدین و عمل کرد تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی منطقه ی چهار کرج » به این نتیجه رسیده است که بین عملکرد دانش آموزانی که دارای والدینی باسواد هستند و دانش آموزانی که والدین بی سواد دارند تفاوت معناداری وجود دارد ؛ به این

سایر محصولات :
پروژه بریکرهای فشار قوی 15 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برنامه درسی دوره انتضامات و نگهبان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برقگیرها 21 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق51 (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق1 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق گیر (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق و الکتریسیته 58 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق هسته (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق هسته ای 30 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق هسته ا (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق منطقه ای و نیروگاه برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق قدرت 49 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق صنعتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق ساختمان 25 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق خودرو (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق 56 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق 25 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق 22 (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق 17 ص (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق 10ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق (3) (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق (2) (word)

لینک دانلود و...

پروژه بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب1 (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی و مقایسه علل و عوامل موثر در پیشرفت تحصسیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و...

پروژه بررسی نگرش والدین (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی نمرات یک دانش آموز (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی میزان درآمد والدین با وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی وضعیت سلامت اجتمایی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق dc و ec (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق dc (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی وضعیت بهداشت بوفه های مدارس و تأثیر آموزش بر متصدیان بوفه های مذکور در شهر اهواز (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه پروژه برق مخابرات ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه بررسی میزان تاثیر تدریس معلم در یادگیری دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن در زنان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برنامه ریزی اوقات فراغت برای جوانان این مرز خوب (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی میزان سواد والدین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن (word)

لینک دانلود و...

پروژه بررسی نقش کتابخانه ها در مدارس شهرستان ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :سطح تحصیلات والدین تحصیلی دانش آموزان یشرفت تحصیلی دانش این نتیجه رسیده درتحقیقی یرامون laquo دانش آموزان رابطه دانش آموز ممتاز دانش آموزان تحصیلات والدین سطح تحصیلات یشرفت تحصیلی تحصیلی دانش وجود دارد دارای دران آموزان تحصیلات والدین تحصیلی یشرفت دارای عوامل laquo

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,پروژه ,لینک ,دانش ,آموزان ,لینک دانلود ,word لینک ,خرید پایین ,دانش آموزان ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین پروژ

پروژه بررسی میزان سواد والدین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (word)

پروژه بررسی میزان سواد والدین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بیان مسئله

قدم اول درموفقیت این است که پیروز شدن را بخواهیم، تنها به این صورت است که اصول موفقیت را به آسانی خواهیم آموخت. موفقیت درتحصیل به عوامل گوناگونی بستگی دارد واین عوامل در مجموعه ای فردی، آموزشگاهی، خانوادگی واجتماعی طبقه بندی می شود. بی تردید پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عوامل مختلفی نظیر درآمد، سطح تحصیلات والدین، رفتاروالدین، محیط خانواده، نوع مدرسه، امکانات آموزشی، رفتار معلم و... بستگی دارد.

دراین تحقیق من عامل دوم یعنی سطح تحصیلات والدین را مورد بررسی قرار می دهم.

سطح تحصیلات والدین همانند سایر عوامل موثربر پیشرفت تحصیلی به اشکال مختلف در پیشرفت تحصیلی ویا افت تحصیلی تأثیر می گذارد.

هدف تحقیق

دراین تحقیق هدف این است که مشخص شود، آیا تحصیلات والدین از عوامل موثردرپیشرفت تحصیلی فرزندان به حساب می آید وپیشرفت کودکان به آن بستگی دارد یا خیر.

اهمیت وضرورت تحقیق

هرگاه درمورد وضع تحصیل وچگونگی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صحبت به میان می آید، اغلب با پدرومادرهایی برخورد می کنیم که اظهار می دارند فرزندان خانواده های تحصیل کرده ازپیشرفت تحصیلی خوبی برخورداربوده ودانش آموزانیکه دارای والدین بی سواد هستند، اصولاً نمی توانند درتحصیل پیشرفت کنند.

همچنین پدران ومادرانی را می بینیم که نگرش خاصی نسبت به مدرسه وتعلیم وتربیت کودکانشان دارند، واین که تعلیم وتربیت وراههای ترقی وپیشرفت آن را فقط مدرسه می دانند وخود را درامر تعلیم وتربیت سهیم نمی دانند وفکر میکنند که نمی توانند نقشی دراین زمینه داشته باشند وهمیشه بع این سوال مواجه هستند که چرا بعضی دانش آموزان همه ساله درتحصیلات خودموفق می شوند، درصورتیکه فرزندان خود دچار افت تحصیلی می شوند. تحقیقات نشان می دهد که عوامل متعددی دست به دست هم داده وباعث پیشرفت ویا عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود که یکی ازاین عوامل خانواده می باشد، یکی ازعوامل خانوادگی سطح تحصیلات والدین است که مورد بررسی قرار می گیرد.

پیشینه ی تحقیق

· اکبری (1356) در تحقیقی در مورد « علل ترک تحصیل در استان سیستان و پلوچستان » دریافت که بین سطح تحصیلات والدین و ترک تحصیل فرزندان آن ها رابطه ی معکوس وجود دارد. به این صورت که 74% ترک تحصیل کنندگان در گروه مورد مطالعه دارای پدران بی سواد ، 33% دارای پدران با مدرک ابتدایی و فقط 2% مدرک متوسطه داشته اند و 89% مادران نیز بی سواد هستند.

· محمودی نسب (1364) در تحقیق خود با عنوان « بررسی علل مردودی دانش آموزان سال سوم راهنمایی در کرج » به این نتایج دست یافت که 39% از مردودین دارای پدران بی سواد و بیش از 50% آن ها دارای مادران بی سواد بوده اند ، در حالی که سواد پدران 48% از افراد موفّق بین سوم راهنمایی تا لیسانس و سواد مادران 35% از آن ها در همین حد بوده است.

· طباطبائی یزدی (1364) درتحقیقی پیرامون «رابطه سطح تحصیلات والدین وپیشرفت دانش آموزان درسه مقطه ابتدایی، راهنمایی ودبیرستان» به این نتیجه رسیده است که بین تحصیلات والدین و معدل نمره های درسی دانش آموزان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.درمقاطع ابتدایی و راهنمایی، تحصیلات مادر به همان اندازه درپیشرفت تحصیلی فرزند موثراست که تحصیلات پدر موثرست، ازاین لحاظ بین این دوتفاوت معنی داری وجود ندارد.

· شعبانی (1364) درتحقیقی پیرامون «دانش آموزان ممتاز شهراصفهان» در نظرخواهی از58 دانش آموز ممتاز دبیرستانهای استان اصفهان که 12 سوال مطرح شده کرده که اولین آنها به تحقیق حاضر ارتباط دارد چنین است. بین میزان تحصیلات والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیمی وجود دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که از 58 دانش آموز ممتاز 24% پدران فوق لیسانس وبالاتر و33% لیسانس و 26% کمترازدیپلم و 9% بی سواد بودند ومیزان تحصیلات مادران نیز به نسبت 5%لیسانس وبالاتر و21% لیسانس و 26% دیپلم و 48% کمترازدیپلم و 12% بیسواد بودند. نتیجه اینکه اغلب والدین دانش آموزان ممتاز دارای تحصیلات بالاترازدیپلم بودند.

· شعبانی اصفهانی (1370) درتحقیقی باعنوان «رابطه کم سوادی وبی سوادی والدین» به این نتیجه رسیده است که نسبت دانش آموزان مردود شده دربین دانش آموزانی که مادریا پدر بی سواد دارند بسیار بالا بوده واین امرزیانهای اقتصادی ومالی فراوانی برای خانواده وجامعه ببار می آرودوباید مسئولین درصدد رفع این نقیصه باشند.

· محبی (1377) در تحقیقی دیگر پیرامون « سواد والدین و عمل کرد تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی منطقه ی چهار کرج » به این نتیجه رسیده است که بین عملکرد دانش آموزانی که دارای والدینی باسواد هستند و دانش آموزانی که والدین بی سواد دارند تفاوت معناداری وجود دارد ؛ به این

سایر محصولات :
پروژه بریکرهای فشار قوی 15 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برنامه درسی دوره انتضامات و نگهبان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برقگیرها 21 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق51 (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق1 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق گیر (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق و الکتریسیته 58 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق هسته (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق هسته ای 30 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق هسته ا (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق منطقه ای و نیروگاه برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق قدرت 49 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق صنعتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق ساختمان 25 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق خودرو (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق 56 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق 25 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق 22 (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق 17 ص (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق 10ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق (3) (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق (2) (word)

لینک دانلود و...

پروژه بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب1 (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی و مقایسه علل و عوامل موثر در پیشرفت تحصسیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و...

پروژه بررسی نگرش والدین (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی نمرات یک دانش آموز (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی میزان درآمد والدین با وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی وضعیت سلامت اجتمایی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق dc و ec (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق dc (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی وضعیت بهداشت بوفه های مدارس و تأثیر آموزش بر متصدیان بوفه های مذکور در شهر اهواز (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه پروژه برق مخابرات ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه بررسی میزان تاثیر تدریس معلم در یادگیری دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن در زنان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برنامه ریزی اوقات فراغت برای جوانان این مرز خوب (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی میزان سواد والدین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن (word)

لینک دانلود و...

پروژه بررسی نقش کتابخانه ها در مدارس شهرستان ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :سطح تحصیلات والدین تحصیلی دانش آموزان یشرفت تحصیلی دانش این نتیجه رسیده درتحقیقی یرامون laquo دانش آموزان رابطه دانش آموز ممتاز دانش آموزان تحصیلات والدین سطح تحصیلات یشرفت تحصیلی تحصیلی دانش وجود دارد دارای دران آموزان تحصیلات والدین تحصیلی یشرفت دارای عوامل laquo

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,پروژه ,لینک ,دانش ,آموزان ,لینک دانلود ,word لینک ,خرید پایین ,دانش آموزان ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین پروژ

دانلود پروژه فرار دختران

دانلود پروژه فرار دختران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

تعریف فرار

فرار به فرانسه Evasion و به انگلیسی Runaway گفته می شود، عبارت است از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و شرایط نامطلوب و یافتن اوقات فراغت بیشتر، این فرار گاهی به این علت است که شرایط سخت زندگی اجازه اطلاق موجود انسانی را به کسی نمی دهد و براساس طبقه بندی DSMIII، فرار جز اختلالات رفتاری شدید محسوب می شود نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسائل و مشکلات فراوانی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد، قابل توجه می گردد (فرجاد، 1370). لوئلاکول اظهار می دارد که: میل به رهایی از قید و بند خانواده که نوجوان در طلب آن است، ممکن است به فرار از قیود سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردید. ژاک پورساک فرار را مکانیسمی در جهت یافتن محل اثبات وجود می داند که در خانه چنین فرصتی را نیافته است. (سعیدی به نقل از رضوی، 1365). پاره ای از افراد در مواجهه با موقعیت های ناراحت کننده و شکست زا آسانترین راه را که عقب نشینی یا فرار است انتخاب می کنند (نوابی نژاد، 1371).

فرار بخشی از رفتارهای ناسازگارانه است که کودکان ونوجوانان مرتکب می شوند و فرد به دلایلی از مدرسه یا محیط زندگی طبیعی خود فرار می‌کند. چنین رفتارهایی مقدمه اقدام به رفتارهای بزهکارانه بعدی محسوب می شود. کودکان فراری گروهی از کودکان هستند که به دلیل سوء استفاده بدنی و روانی پدر و یا نامادری از خانه فرار می کنند. و فرار آنان غالباً در پی طلاق، مرگ و ازدواج یکی از والدین است. این کودکان ارتباط خود را به طور کامل با خانواده خویش قطع می کنند.

(عوامل موثر در فرار):

عوامل ذیل ممکن است در اقدام به فرار کودکان و نوجوانان دخیل باشد:

وجود شرایط تنبیه و اذیت و آزار والدین یا افرادی که مسئولیت نگهداری آنها را به عهده دارند د راین وضعیت فرد قادر به عمل شرایط مذکور نبوده در نتیجه تنها راه نجات خود را در فرار جستجو می‌کند.

فرار به خاطر انتقام گرفتن از یک فرد یا خانواده.

تحقیقات نشان داده است که بسیاری از کودکان و نوجوانان که اقدام به فرار می کنند کسانی هستند که خانواده های آنها از هم گسیخته است و به علاوه وجود خواهران یا برادران بزهکار نیز موجب فرار کودکان کوچکتر می گردد.

فرار از مدرسه و خانه ممکن است ناشی از ترس بیش از حد مدرسه باشد و این موضوع زمانی تشدید می شود که فضای مدرسه بیش از حد نامساعد و ناراحت کننده باشد.

غیبتها و تاخیرهای مکرر در مدرسه، مردود شدن و همچنین وجود برنامه های تحصیلی نامناسب موجبات فرار دانش آموزان را فراهم می‌کند.

عدم آگاهی از مهارت های زندگی مثل مهارت حل مسئله.

تعلق داشتن به خانواده کم درآمد و فقیر.

تعلق داشتن به خانواده های پر اولاد و عدم دریافت کمبود توجه به اندازه کافی.

وجود تبعیض در محیط زندگی.

پایین بودن سطح فرهنگ خانواده.

گریز از آداب و فرهنگ عامه مردم.

ترس، خجالت و عدم اعتماد بنفس.

13- عقب ماندگیهای ذهنی و مشکلات جسمی.

اقسام فرار:

فرار اقسام مختلفی دارد. از جمله فرار صرعی، فرار هیستریک، فرار فراموشی و فرار معمولی. در فرار صرعی بیمار ممکن است دست به جنایت یا قتل بزند و بعداً تمام آنها را فراموش کند، اما در فرار عادی فرد کاملاً بر فعالیت های خود چه قبل و چه بعد از فرار آگاهی دارد (بیرجندی، 1346).

میل به فرار زیر بار فشارهای خانوادگی و اجتماعی و پناه بردن به محیطی که نیازها و تمنیات نوجوانان در آن بهتر صورت پذیرد و مورد توجه قرار گیرد، همیشه در فکر وجود دارد در این دوره تمایل به عضویت در گروه های اجتماعی به اوج خودی می رسد (زاندوشستروم، ترجمه شاپوریان، 1356).

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از یک میلیون نوجوان از خانه فرار می کنند که 74% آنهادختر و 26% پسر هستند و این رقم در طول 4 سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد، در جامعه ما نیز فرار کودکان و نوجوانان یکی از معضلات اجتماعی مهم است و از آسیب های جدی به خانواده و جامعه می باشد. ترک منزل بدون اطلاع والدین، حتی اگر با هیچ جرم دیگری از قبیل سرقت، روابط پنهانی با جنس مخالف و … همراه نباشد نوعی جرم محسوب می شود. در همین فرارهای اولیه است که فرد به خاطر رفع نیازهای اولیه خود و با گذراندن وقت به اعمال ناهنجار دیگر از قبیل دزدی و ولگردی رو می آورد. از همه مهمتر محیط و شرایط کوچه و خیابان است. افراد همانند، یکدیگر را پیدا می کنند و به تشکیل گروه و باندهای اولیه بزهکاری مبادرت می ورزند. در صورتی که این قبیل افراد به موقع شناسایی نشوند و به زندگی طبیعی باز نگردند منجر به تشکیل باندهای مخرب و بزهکار می گردد.

هرگاه فرایند رشد و تکامل فرد را از کودکی مورد بررسی قرار دهیم نحوه پیدایش رفتار بهنجار و نابهنجار تا حدودی قابل شناخت است.

سایر محصولات :
دانلود تحقیق مکانهای مذهبی) مساجد، مصلی و ...) (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه پیشرفت تحصیلی

لینک دانلود و...

دانلود پروژه وظایف عمومی مربیان

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه نوروز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه نقش و اهمیت آموزش و پروش بخصوص تربیت نونهالان

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه مربی

لینک دانلود و...

دانلود پروژه فرار دختران

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه سیکلوپات شخصیت

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه سوء استفاده از زنان

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه رویکرد شناختی و روانی شناسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه روانشناسی شخصیت

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه روانشناسی جرم

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه روان شناسی شغل

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه رشد و تربیت کودک

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود پروژه تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه بررسی ارتباط بین نیم رخ روانی و عود بیماری اعتیاد

لینک دانلود و...

دانلود پروژه گسترش اعتیاد

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه گروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانواده

لینک دانلود و...

دانلود پروژه کودک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه کودک آزاری 2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه کودک آزاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه کم رویی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

لینک دانلود و...

دانلود پروژه چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه پروژه آماری (مطالعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود پروژه پرورش تدریجی روان کودک

لینک دانلود و...

دانلود پروژه پرخاشگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه پدیدارشناسی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه پایان نامه بزهکاری اطفال

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه ویژگیهای فردی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود پروژه وظایف عمومی مربیان

لینک دانلود و خرید...

دانلود پروژه ورزش و اجتماع

لینک دانلود و...

دانلود پروژه هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان

لینک دانلود و...

دانلود پروژه نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود پروژه نوجوانی3

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه نوجوانی2

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود پروژه نوجوانی

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordدانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordپاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordدانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordپروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغتحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپوردانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکیدانلود زندگی نامه فردوسی , word پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,wordدانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, wordدانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , wordتحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانیتحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدنپاورپوینت درباره درباره نور پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا پاورپوینت درباره فرآورده های شیلاتپاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل پاورپوینت درباره حماسه سیاسی
کلمات کلیدی :پروژه فرار ختران انلو پروژه فرار ممکن است فرار کوکان خانه فرار خانواه های فرار صرعی تعلق اشتن زنگی طبیعی محیط زنگی پروژه فرار فرار ختران کوکان خانواه شرایط نوجوانان اجتماعی اولیه میzwnj محسوب والین

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,پروژه ,لینک ,word ,توجیهی ,توضیحاتفرمت ,دانلود پروژه ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,توضیحاتفرمت دانلود ,خرید پایین توضیحات

دانلود تحقیق در مورد پیاده سازی VLSI یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک

دانلود تحقیق در مورد پیاده سازی VLSI یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

پیاده سازی VLSI یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک

Johannes Schemmel1, Karlheinz Meier1, and Felix Sch¨urmann1

Universit¨at Heidelberg, Kirchho_ Institut f¨ur Physik, Schr¨oderstr. 90, 69120

Heidelberg, Germany,

schemmel@asic.uni-heidelberg.de,

WWW home page: http://www.kip.uni-heidelberg.de/vision.html

خلاصه

مفید بودن شبکه عصبی آنالوگ مصنوعی بصورت خیلی نزدیکی با میزان قابلیت آموزش پذیری آن محدود می شود .

این مقاله یک معماری شبکه عصبی آنالوگ جدید را معرفی می کند که وزنهای بکار برده شده در آن توسط الگوریتم ژنتیک تعیین می شوند .

اولین پیاده سازی VLSI ارائه شده در این مقاله روی سیلیکونی با مساحت کمتر از 1mm که شامل 4046 سیناپس و 200 گیگا اتصال در ثانیه است اجرا شده است .

از آنجائیکه آموزش می تواند در سرعت کامل شبکه انجام شود بنابراین چندین صد حالت منفرد در هر ثانیه می تواند توسط الگوریتم ژنتیک تست شود .

این باعث می شود تا پیاده سازی مسائل بسیار پیچیده که نیاز به شبکه های چند لایه بزرگ دارند عملی بنظر برسد .

1- مقدمه

شبکه های عصبی مصنوعی به صورت عمومی بعنوان یک راه حل خوب برای مسائلی از قبیل تطبیق الگو مورد پذیرش قرار گرفته اند .

علیرغم مناسب بودن آنها برای پیاده سازی موازی ، از آنها در سطح وسیعی بعنوان شبیه سازهای عددی در سیستمهای معمولی استفاده می شود .

یک دلیل برای این مسئله مشکلات موجود در تعیین وزنها برای سیناپسها در یک شبکه بر پایه مدارات آنالوگ است .

موفقترین الگوریتم آموزش ، الگوریتم Back-Propagation است .

این الگوریتم بر پایه یک سیستم متقابل است که مقادیر صحیح را از خطای خروجی شبکه محاسبه می کند .

یک شرط لازم برای این الگوریتم دانستن مشتق اول تابع تبدیل نرون است .

در حالیکه اجرای این مسئله برای ساختارهای دیجیتال از قبیل میکروپروسسورهای معمولی و سخت افزارهای خاص آسان است ، در ساختار آنالوگ با مشکل روبرو می شویم .

دلیل این مشکل ، تغییرات قطعه و توابع تبدیل نرونها و در نتیجه تغییر مشتقات اول آنها از نرونی به نرون دیگر و از تراشه ای به تراشه دیگر است و چه چیزی می تواند بدتر از این باشد که آنها با دما نیز تغییر کنند .

ساختن مدارات آنالوگی که بتوانند همه این اثرات را جبران سازی کنند امکان پذیر است ولی این مدارات در مقایسه با مدارهایی که جبران سازی نشده اند دارای حجم بزرگتر و سرعت کمتر هستند .

برای کسب موفقیت تحت فشار رقابت شدید از سوی دنیای دیجیتال ، شبکه های عصبی آنالوگ نباید سعی کنند که مفاهیم دیجیتال را به دنیای آنالوگ انتقال دهند .

در عوض آنها باید تا حد امکان به فیزیک قطعات متکی باشند تا امکان استخراج یک موازی سازی گسترده در تکنولوژی VLSI مدرن بدست آید .

شبکه های عصبی برای چنین پیاده سازیهای آنالوگ بسیار مناسب هستند زیرا جبران سازی نوسانات غیر قابل اجتناب قطعه می تواند در وزنها لحاظ شود .

مسئله اصلی که هنوز باید حل شود آموزش است .

حجم بزرگی از مفاهیم شبکه عصبی آنالوگ که در این زمینه می توانند یافت شوند ، تکنولوژیهای گیت شناور را جهت ذخیره سازی وزنهای آنالوگ بکار می برند ، مثل EEPROM حافظه های Flash .

در نظر اول بنظر می رسد که این مسئله راه حل بهینه ای باشد .

آن فقط سطح کوچکی را مصرف می کند و بنابراین حجم سیناپس تا حد امکان فشرده می شود (کاهش تا حد فقط یک ترانزیستور) .

دقت آنالوگ می تواند بیشتر از 8 بیت باشد و زمان ذخیره سازی داده (با دقت 5 بیت) تا 10 سال افزایش می یابد .

اگر قطعه بطور متناوب مورد برنامه ریزی قرار گیرد ، یک عامل منفی وجود خواهد داشت و آن زمان برنامه ریزی و طول عمر محدود ساختار گیت شناور است .

بنابراین چنین قطعاتی احتیاج به وزنهایی دارند که از پیش تعیین شده باشند .

اما برای محاسبه وزنها یک دانش دقیق از تابع تبدیل شبکه ضروری است .

برای شکستن این چرخه پیچیده ، ذخیره سازی وزن باید زمان نوشتن کوتاهی داشته باشد .

این عامل باعث می شود که الگوریتم ژنتیک وارد محاسبات شود .

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد ترانسمیتر ها

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد تعریف پست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد جوش آرگون

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد ترانزیستور چیست

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جوش پلاسما

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد ترانزیستور چگونه کار می کند

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد تولید انرژی الکتریکی

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جوش قوس الکتریکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد جامعه و نمونه آماری 2

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ترانسفورماتور 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد تحلیل آنتن دو قطبی عمودی با طول محدود 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پیل سوختی 42 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه ی تحقیق افسردگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق ها درباره مهارتهای زندگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق ها درباره مهارتهای زندگی و عزت نفس

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه ای بر تحقیقات و مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افت تحصیلی دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیل1

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق رضایت مندی دانشجویان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افسردگی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه اضطراب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پیشبینی پیشرفت نانوتکنولوژی با کمک شاخصهای علم و فناوری

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد پیاده سازی VLSI یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پستهای فشار قوی 76 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها 52 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست ولتاژ برق

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست و شبکه های فشار قوی و متوسط

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست های فشار قوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست فشارقوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (4)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (3)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (2)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست برق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 5

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 3

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 22

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :شبکه عصبی آنالوگ پیاه سازی vlsi مناسب برای الگوریتم آنالوگ مناسب برای عصبی آنالوگ مناسب توسط الگوریتم ژنتیک عصبی آنالوگ پیاه سازی شبکه عصبی سازی vlsi جبران سازی الگوریتم ژنتیک آنالوگ الگوریتم ژنتیک امکان مسئله آموزش جبران ذخیره

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,تحقیق ,مورد ,لینک ,word ,آنالوگ ,دانلود تحقیق ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,فایل دانلود ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,فایل دانل

دانلود تحقیق در مورد پیاده سازی VLSI یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک

دانلود تحقیق در مورد پیاده سازی VLSI یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

پیاده سازی VLSI یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک

Johannes Schemmel1, Karlheinz Meier1, and Felix Sch¨urmann1

Universit¨at Heidelberg, Kirchho_ Institut f¨ur Physik, Schr¨oderstr. 90, 69120

Heidelberg, Germany,

schemmel@asic.uni-heidelberg.de,

WWW home page: http://www.kip.uni-heidelberg.de/vision.html

خلاصه

مفید بودن شبکه عصبی آنالوگ مصنوعی بصورت خیلی نزدیکی با میزان قابلیت آموزش پذیری آن محدود می شود .

این مقاله یک معماری شبکه عصبی آنالوگ جدید را معرفی می کند که وزنهای بکار برده شده در آن توسط الگوریتم ژنتیک تعیین می شوند .

اولین پیاده سازی VLSI ارائه شده در این مقاله روی سیلیکونی با مساحت کمتر از 1mm که شامل 4046 سیناپس و 200 گیگا اتصال در ثانیه است اجرا شده است .

از آنجائیکه آموزش می تواند در سرعت کامل شبکه انجام شود بنابراین چندین صد حالت منفرد در هر ثانیه می تواند توسط الگوریتم ژنتیک تست شود .

این باعث می شود تا پیاده سازی مسائل بسیار پیچیده که نیاز به شبکه های چند لایه بزرگ دارند عملی بنظر برسد .

1- مقدمه

شبکه های عصبی مصنوعی به صورت عمومی بعنوان یک راه حل خوب برای مسائلی از قبیل تطبیق الگو مورد پذیرش قرار گرفته اند .

علیرغم مناسب بودن آنها برای پیاده سازی موازی ، از آنها در سطح وسیعی بعنوان شبیه سازهای عددی در سیستمهای معمولی استفاده می شود .

یک دلیل برای این مسئله مشکلات موجود در تعیین وزنها برای سیناپسها در یک شبکه بر پایه مدارات آنالوگ است .

موفقترین الگوریتم آموزش ، الگوریتم Back-Propagation است .

این الگوریتم بر پایه یک سیستم متقابل است که مقادیر صحیح را از خطای خروجی شبکه محاسبه می کند .

یک شرط لازم برای این الگوریتم دانستن مشتق اول تابع تبدیل نرون است .

در حالیکه اجرای این مسئله برای ساختارهای دیجیتال از قبیل میکروپروسسورهای معمولی و سخت افزارهای خاص آسان است ، در ساختار آنالوگ با مشکل روبرو می شویم .

دلیل این مشکل ، تغییرات قطعه و توابع تبدیل نرونها و در نتیجه تغییر مشتقات اول آنها از نرونی به نرون دیگر و از تراشه ای به تراشه دیگر است و چه چیزی می تواند بدتر از این باشد که آنها با دما نیز تغییر کنند .

ساختن مدارات آنالوگی که بتوانند همه این اثرات را جبران سازی کنند امکان پذیر است ولی این مدارات در مقایسه با مدارهایی که جبران سازی نشده اند دارای حجم بزرگتر و سرعت کمتر هستند .

برای کسب موفقیت تحت فشار رقابت شدید از سوی دنیای دیجیتال ، شبکه های عصبی آنالوگ نباید سعی کنند که مفاهیم دیجیتال را به دنیای آنالوگ انتقال دهند .

در عوض آنها باید تا حد امکان به فیزیک قطعات متکی باشند تا امکان استخراج یک موازی سازی گسترده در تکنولوژی VLSI مدرن بدست آید .

شبکه های عصبی برای چنین پیاده سازیهای آنالوگ بسیار مناسب هستند زیرا جبران سازی نوسانات غیر قابل اجتناب قطعه می تواند در وزنها لحاظ شود .

مسئله اصلی که هنوز باید حل شود آموزش است .

حجم بزرگی از مفاهیم شبکه عصبی آنالوگ که در این زمینه می توانند یافت شوند ، تکنولوژیهای گیت شناور را جهت ذخیره سازی وزنهای آنالوگ بکار می برند ، مثل EEPROM حافظه های Flash .

در نظر اول بنظر می رسد که این مسئله راه حل بهینه ای باشد .

آن فقط سطح کوچکی را مصرف می کند و بنابراین حجم سیناپس تا حد امکان فشرده می شود (کاهش تا حد فقط یک ترانزیستور) .

دقت آنالوگ می تواند بیشتر از 8 بیت باشد و زمان ذخیره سازی داده (با دقت 5 بیت) تا 10 سال افزایش می یابد .

اگر قطعه بطور متناوب مورد برنامه ریزی قرار گیرد ، یک عامل منفی وجود خواهد داشت و آن زمان برنامه ریزی و طول عمر محدود ساختار گیت شناور است .

بنابراین چنین قطعاتی احتیاج به وزنهایی دارند که از پیش تعیین شده باشند .

اما برای محاسبه وزنها یک دانش دقیق از تابع تبدیل شبکه ضروری است .

برای شکستن این چرخه پیچیده ، ذخیره سازی وزن باید زمان نوشتن کوتاهی داشته باشد .

این عامل باعث می شود که الگوریتم ژنتیک وارد محاسبات شود .

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد ترانسمیتر ها

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد تعریف پست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد جوش آرگون

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد ترانزیستور چیست

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جوش پلاسما

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد ترانزیستور چگونه کار می کند

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد تولید انرژی الکتریکی

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جوش قوس الکتریکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد جامعه و نمونه آماری 2

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ترانسفورماتور 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد تحلیل آنتن دو قطبی عمودی با طول محدود 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پیل سوختی 42 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه ی تحقیق افسردگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق ها درباره مهارتهای زندگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق ها درباره مهارتهای زندگی و عزت نفس

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه ای بر تحقیقات و مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افت تحصیلی دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیل1

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق رضایت مندی دانشجویان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افسردگی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه اضطراب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پیشبینی پیشرفت نانوتکنولوژی با کمک شاخصهای علم و فناوری

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد پیاده سازی VLSI یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پستهای فشار قوی 76 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها 52 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست ولتاژ برق

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست و شبکه های فشار قوی و متوسط

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست های فشار قوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست فشارقوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (4)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (3)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (2)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست برق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 5

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 3

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 22

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :شبکه عصبی آنالوگ پیاه سازی vlsi مناسب برای الگوریتم آنالوگ مناسب برای عصبی آنالوگ مناسب توسط الگوریتم ژنتیک عصبی آنالوگ پیاه سازی شبکه عصبی سازی vlsi جبران سازی الگوریتم ژنتیک آنالوگ الگوریتم ژنتیک امکان مسئله آموزش جبران ذخیره

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,تحقیق ,مورد ,لینک ,word ,آنالوگ ,دانلود تحقیق ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,فایل دانلود ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,فایل دانل

دانلود تحقیق در مورد دید کلی نیروگاه هسته

دانلود تحقیق در مورد دید کلی نیروگاه هسته

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

دید کلی نیروگاه هسته‌ای مانند هر مرکز مولد برق با هدف تولید برق ایجاد می‌شود. تولید برق کار مشکلی به نظر نمی‌رسد. هر یک از شما احتمالا تکمه فلاش عکاسی یا استارت یک اتومبیل را زده است. در هر دوی اینها از انرژی الکتریکی ذخیره شده در یک باطری در موقع لزوم استفاده می‌شود. ولی یک ایستگاه مولد برق را نمی‌توان از تعداد زیادی باطری متصل به هم تشکیل داد.▪ دو دلیل بسیار مهم وجود دارد که چرا این کار نمی‌تواند صورت پذیرد:۱) اول اینکه باطریها مقدار انرژی الکتریکی محدودی دارند و نمی‌توانند بدون آنکه مرتب پر شوند مدت طولانی دوام داشته باشند، علاوه بر این برای پرکردن آنها نیاز به منبع انرژی الکتریکی دیگری است.۲) دوم اینکه باطریها نمی‌توانند انرژی الکتریکی به مقدار زیاد در زمان کوتاهی تهیه کنند.اگر باطری نمی‌تواند منظور یک یک مرکز تولید برق را برآورده سازد پس چه چیز می‌تواند؟ راههای تولید برق مردم سالهای متمادی است حرکت مکانیکی را برای تولید برق مورد نیاز خود بکار می‌برند.می‌دانید اساس کار یک دستگاه مولد برق (ژنراتور) ، اعم از مولد جریان مستقیم یا متفاوت ، حرکت نسبی یک‌ هادی در میدان مغناطیسی است. ولی مولد یک عیب دارد آن این است که مانند باطری نمی‌تواند انرژی الکتریکی ذخیره کند، به عبارت دیگر برقی که مولد تولید می‌کند باید در حین تولید مصرف شود. در همه مولد‌ها یک چیز مشترک است، همه آنها نیاز به منبع قدرت دارند تا استوانه حامل‌هادی‌ها را ، یا آهنربای مولد میدان مغناطیسی را بچرخاند یعنی حرکت مکانیکی سیم‌ها را در میدان مغناطیسی ثابت ( یا حرکت آهنربا را در مقابل سیم پیچ‌ها ثابت) تامین کند. منابع قدرت مورد استفاده انواع مختلف دارند.چهار نوع از آنها که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از توربین آبی ، توربین بخار ، توربین گازی و موتور‌های درون سوز. توربین آبی در نیروگاه‌های هیدرولیک برای چرخاندن مولد برق (ژنراتور) از توربین آبی استفاده می‌شود. این طریقه تولید برق از لحاظ اقتصاد با صرفه است ولی محدودیت جغرافیایی محل از لحاظ سد سازی دارد. توربین گازی استفاده از توربین گازی برای به کار انداختن مولد‌های برق روز افزون است. اساس کار توربین‌های گازی مانند کار موتور‌های جت است. سوخت می‌سوزد و گازهای حاصل از سوختن در توربین منبسط می‌شود.ساختن توربین‌های گازی کم خرج است ولی بهره برداری از آنها پرخرج می‌باشد، علاوه بر این ابعاد آنها محدود است. به همین جهت اغلب آنها را به عنوان واحد‌های اضافی برای تدارک الکتریسیته بیش از معمول ، بویژه هنگامی که مصارف اختصاصی مورد نیاز است ، بکار می‌روند. توربین بخار توربین بخار وسیله متداولتری برای تامین توان مکانیکی جهت چرخاندن القاء کن مولد برق از نیروگاه است. تفاوت یک نیروگاه بخار با نیروگاههای دیگر در چگونگی تولید بخار است. هر روشی که بکار می‌رود باید مقدار زیادی گرما برای تولید بخار لازم جهت بکار انداختن توربین‌های بخار تهیه شود. در نیروگاههای با سوخت فسیلی این گرما از سوختن زغال سنگ ، نفت ، یا گاز طبیعی حاصل می‌شود. در نیروگاه هسته‌ای گرما از شکافت اتمهای سوخت اورانیوم به دست می‌آید. نیروگاه با سوخت فسیلی نیروگاههای با سوخت فسیلی مدرن پیچیده و پراجزایند.تهیه سوخت و تزریق آن سوختن تولید بخار کارکردن توربین مولد چگالیدن بخار برگشت آب حاصل از چگالیدن بخار به دیگ مکانیسم مراحل نیروگاه با سوخت فسیلی در نیروگاه با سوخت فسیلی ، اول باید سوخت را آماده کرد.مثلا اگر سوخت زغال سنگ است باید به صورت گرد درآید، چنانچه نفت است باید گرم شود ، سپس سوخت آماده شده ، به داخل کوره تزریق یا پاشیده شود. در کوره سوخت با هوا مخلوط شده می‌سوزد و گرمای حاصل از سوختن آن برای تولید بخار بکار می‌رود و چرخه تولید بخار آغاز می‌شود، بخار در توربین منبسط شده و آن را می‌چرخاند و چون محور توربین به محور مولد برق اتصال دارد القاء کن مولد نیز به چرخش در می‌آید و برق تولید می‌شود، بخار پس از خروج از توربین باید متراکم شده دوباره به صورت آب در آید بطوریکه بتوان آن را بوسیله تلمبه به دیگ برگردانده دوباره از آن استفاده کرد. تبدیلات انرژی در مکانیسم کار نیروگاه با سوخت فسیلی در این شش مرحله که در نیروگاه با سوخت فسیلی جریان دارند، انرژی در مراحل پی‌درپی از یک صورت به صورت دیگر تبدیل می‌شود انرژی اولیه در سوخت ذخیره است، وقتی سوخت می‌سوزد مقداری از این انرژی به صورت گرما آزاد می‌شود. آب درون دیگ این انرژی گرمایی را جذب می‌کند و بخار می‌شود. بخار انرژی را به توربین انتقال می‌دهد، در توربین این انرژی به انرژی جنبشی چرخاننده توربین تبدیل می‌گردد که مستقیما به مولد برق انتقال یافته به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود و برق تولید می‌گردد. نیروگاه هسته‌ای در حال حاضر ، در همه نیروگاههای هسته‌ای از توربین بخار برای چرخاندن مولدهای برق استفاده می‌شود، ولی در این نوع نیروگاه ، یک راکتور هسته‌ای جای یک دیگ بخار نیروگاه با سوخت فسیلی را گرفته است.به جای تهیه دائمی‌سوخت فسیلی ، تزریق آن به کوره و سوختن آن به منظور‌ایجاد گرما ، سوخت هسته‌ای گرمای لازم را برای تولید بخار ایجاد می‌کند. و این سوخت فقط تقریبا در هر سال یک بار تعویض می‌شود. گرمای حاصل شده از سوخت هسته‌ای به سیالی به نام خنک کننده راکتور که در اطراف سوخت جریان دارد انتقال می‌یابد. اختلاف پتانسیل در علوم فیزیکی اختلاف پتانسیل اختلاف در پتانسیل بین دو نقطه در یک میدان برداری پایدار است. در مهندسی، این کمیت گاهاً به عنوان متغیرهای عرضی در برابر کمیت هایی مانند شار که متغیر عبوریاست، توصیف می شود. تولید نتیجه ی شار و اختلاف پتانسیل توان است که نرخ تغییرات کمیت پایدار انرژی است.در مایعات، اختلاف پتانسیل اختلاف در فشار است. در سیستم های دمایی اختلاف پتانسیل اختلاف در دما است. در مکانیک، اختلاف پتانسیل، اختلاف در پتانسیل گرانشی بین دو نقطه است. در مهندسی برق، اختلاف پتانسیل ولتاژ است، یعنی اختلاف بین نقاط ابتدایی و انتهایی یک پتانسیل الکترواستاتیک. تعاریف الکتریکی یک اختلاف پتانسیل بین دو نقطه منجر به ایجاد یک نیرو می شود که یک نیروی الکتروموتیو یا emf خوانده می شود. این نیرو مایل است تا الکترون ها یا دیگر بارهای حامل را از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال دهد. اگر یک هادی الکتریکی در یک میدان مغناطیسی به صورت عمود بر میدان حرکت کند، بین دو سرش یک اختلاف پتانسیل ایجاد می شود.اختلاف پتانسیل بین دو نقطه یک مدار الکتریکی برابر اختلاف در پتانسیل های الکتریکی آن دو نقطه تعریف می شود. اختلاف پتانسیل به صورت مقدارکار انجام شده برای انتقال واحد بار الکتریکی از نقطه دوم به نقطه اول یا به طور برابر، مقدار کاری که واحد بار می تواند در انتقال از نقطه اول به نقطه دوم انجام دهد، است. در سیستم واحد های ««SI، اختلاف پتانسیل، پتانسیل الکتریکی و نیروی الکتروموتیو توسط ««ولت که نشان دهنده واژه معروف ولتاژ و نماد V است، اندازه گیری می شود. یک ولت که پس از الساندور ولتا نامگذاری شد، به صورت یک ژول از انرژی برای انجام کار روی یک کلمب از بار تعریف شده است.اختلاف پتانسیل بین دو نقطه a و b انتگرال خط میدان الکتریکی "E" است: Va- اگر یک مدار الکتریکی را به یک چرخه آب در یک شبکه لوله ها که در غیاب جاذبه زمین توسط پمپ ها به گردش در می آید، تشبیه کنیم، آنگاه اختلاف پتانسیل معادل فشار بین دو نقطه است. اگر اختلاف پتانسیلی بین دو نقطه وجود داشته باشد، آنگاه جریان آب از نقطه اول به نقطه دوم قادر به انجام کار خواهد بود، همانند راه اندازی یک توربین.ولتاژ دارای خاصیت جمع پذیری است، یعنی ولتاژ بین A و C برابر ولتاژ بین A و B به علاوه ولتاژ بین B و C است. دو نقطه در یک مدار الکتریکی که توسط یک هادی (ایده آل) بدون مقاومت به هم متصل

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد خازن 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد خازن

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خازن

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خازن (2)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت ژنراتور

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت و رله

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت سیستم های الکتریکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت در مقابل جریان نشتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت خطوط انتقال هوایی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت تجهیزات پست

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حساب

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری1

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری کامل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری زیر

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد خازن رله

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد دید کلی نیروگاه هسته

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد چکیده برق دی سی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت و رله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد دیود

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد در یک مسابقه دوچرخه سواری 4 دوست با دوچرخه های خود به رقابت

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد خصوصیات آرگون وهلیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد خودکشی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد خستگی مواد

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خازن های ثابت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد خازن های ثاب1

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جوش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد جزوه مبانی مهندسی برق 32 ص

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جزوه درس ساختار و زبان ماشین

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جریانهای برخورد کننده

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد جریان الکتریکی 5 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریانهای الکتریکی الکترو کوترچه اثراتی بر بافت زنده می گذارد 22 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریان مستقیم و جریان متناوب

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جریان بحران در لوله

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جدول فراوانی فوت شدگان سال 86

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد تیونر

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد تیریستور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد تولید برق درون گرمایی زمین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :اختلاف پتانسیل اختلاف برای تولی بخار برق تولی میzwnj توربین بخار توربین انرژی الکتریکی ذخیره باطری نمیzwnj توان کلی نیروگاه هسته اختلاف پتانسیل سوخت فسیلی مول برق تولی بخار تولی برق انرژی الکتریکی میان مغناطیسی پتانسیل اختلاف نمیzwnj توان میzwnj اختلاف پتانسیل توربین انرژی الکتریکی نیروگاه فسیلی استفاه

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,مورد ,تحقیق ,لینک ,تولید ,اختلاف ,دانلود تحقیق ,لینک دانلود ,خرید پایین ,اختلاف پتانسیل ,خرید دانلود ,خرید دانلود تحقیق ,خرید پایین توضی

دانلود تحقیق در مورد دید کلی نیروگاه هسته

دانلود تحقیق در مورد دید کلی نیروگاه هسته

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

دید کلی نیروگاه هسته‌ای مانند هر مرکز مولد برق با هدف تولید برق ایجاد می‌شود. تولید برق کار مشکلی به نظر نمی‌رسد. هر یک از شما احتمالا تکمه فلاش عکاسی یا استارت یک اتومبیل را زده است. در هر دوی اینها از انرژی الکتریکی ذخیره شده در یک باطری در موقع لزوم استفاده می‌شود. ولی یک ایستگاه مولد برق را نمی‌توان از تعداد زیادی باطری متصل به هم تشکیل داد.▪ دو دلیل بسیار مهم وجود دارد که چرا این کار نمی‌تواند صورت پذیرد:۱) اول اینکه باطریها مقدار انرژی الکتریکی محدودی دارند و نمی‌توانند بدون آنکه مرتب پر شوند مدت طولانی دوام داشته باشند، علاوه بر این برای پرکردن آنها نیاز به منبع انرژی الکتریکی دیگری است.۲) دوم اینکه باطریها نمی‌توانند انرژی الکتریکی به مقدار زیاد در زمان کوتاهی تهیه کنند.اگر باطری نمی‌تواند منظور یک یک مرکز تولید برق را برآورده سازد پس چه چیز می‌تواند؟ راههای تولید برق مردم سالهای متمادی است حرکت مکانیکی را برای تولید برق مورد نیاز خود بکار می‌برند.می‌دانید اساس کار یک دستگاه مولد برق (ژنراتور) ، اعم از مولد جریان مستقیم یا متفاوت ، حرکت نسبی یک‌ هادی در میدان مغناطیسی است. ولی مولد یک عیب دارد آن این است که مانند باطری نمی‌تواند انرژی الکتریکی ذخیره کند، به عبارت دیگر برقی که مولد تولید می‌کند باید در حین تولید مصرف شود. در همه مولد‌ها یک چیز مشترک است، همه آنها نیاز به منبع قدرت دارند تا استوانه حامل‌هادی‌ها را ، یا آهنربای مولد میدان مغناطیسی را بچرخاند یعنی حرکت مکانیکی سیم‌ها را در میدان مغناطیسی ثابت ( یا حرکت آهنربا را در مقابل سیم پیچ‌ها ثابت) تامین کند. منابع قدرت مورد استفاده انواع مختلف دارند.چهار نوع از آنها که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از توربین آبی ، توربین بخار ، توربین گازی و موتور‌های درون سوز. توربین آبی در نیروگاه‌های هیدرولیک برای چرخاندن مولد برق (ژنراتور) از توربین آبی استفاده می‌شود. این طریقه تولید برق از لحاظ اقتصاد با صرفه است ولی محدودیت جغرافیایی محل از لحاظ سد سازی دارد. توربین گازی استفاده از توربین گازی برای به کار انداختن مولد‌های برق روز افزون است. اساس کار توربین‌های گازی مانند کار موتور‌های جت است. سوخت می‌سوزد و گازهای حاصل از سوختن در توربین منبسط می‌شود.ساختن توربین‌های گازی کم خرج است ولی بهره برداری از آنها پرخرج می‌باشد، علاوه بر این ابعاد آنها محدود است. به همین جهت اغلب آنها را به عنوان واحد‌های اضافی برای تدارک الکتریسیته بیش از معمول ، بویژه هنگامی که مصارف اختصاصی مورد نیاز است ، بکار می‌روند. توربین بخار توربین بخار وسیله متداولتری برای تامین توان مکانیکی جهت چرخاندن القاء کن مولد برق از نیروگاه است. تفاوت یک نیروگاه بخار با نیروگاههای دیگر در چگونگی تولید بخار است. هر روشی که بکار می‌رود باید مقدار زیادی گرما برای تولید بخار لازم جهت بکار انداختن توربین‌های بخار تهیه شود. در نیروگاههای با سوخت فسیلی این گرما از سوختن زغال سنگ ، نفت ، یا گاز طبیعی حاصل می‌شود. در نیروگاه هسته‌ای گرما از شکافت اتمهای سوخت اورانیوم به دست می‌آید. نیروگاه با سوخت فسیلی نیروگاههای با سوخت فسیلی مدرن پیچیده و پراجزایند.تهیه سوخت و تزریق آن سوختن تولید بخار کارکردن توربین مولد چگالیدن بخار برگشت آب حاصل از چگالیدن بخار به دیگ مکانیسم مراحل نیروگاه با سوخت فسیلی در نیروگاه با سوخت فسیلی ، اول باید سوخت را آماده کرد.مثلا اگر سوخت زغال سنگ است باید به صورت گرد درآید، چنانچه نفت است باید گرم شود ، سپس سوخت آماده شده ، به داخل کوره تزریق یا پاشیده شود. در کوره سوخت با هوا مخلوط شده می‌سوزد و گرمای حاصل از سوختن آن برای تولید بخار بکار می‌رود و چرخه تولید بخار آغاز می‌شود، بخار در توربین منبسط شده و آن را می‌چرخاند و چون محور توربین به محور مولد برق اتصال دارد القاء کن مولد نیز به چرخش در می‌آید و برق تولید می‌شود، بخار پس از خروج از توربین باید متراکم شده دوباره به صورت آب در آید بطوریکه بتوان آن را بوسیله تلمبه به دیگ برگردانده دوباره از آن استفاده کرد. تبدیلات انرژی در مکانیسم کار نیروگاه با سوخت فسیلی در این شش مرحله که در نیروگاه با سوخت فسیلی جریان دارند، انرژی در مراحل پی‌درپی از یک صورت به صورت دیگر تبدیل می‌شود انرژی اولیه در سوخت ذخیره است، وقتی سوخت می‌سوزد مقداری از این انرژی به صورت گرما آزاد می‌شود. آب درون دیگ این انرژی گرمایی را جذب می‌کند و بخار می‌شود. بخار انرژی را به توربین انتقال می‌دهد، در توربین این انرژی به انرژی جنبشی چرخاننده توربین تبدیل می‌گردد که مستقیما به مولد برق انتقال یافته به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود و برق تولید می‌گردد. نیروگاه هسته‌ای در حال حاضر ، در همه نیروگاههای هسته‌ای از توربین بخار برای چرخاندن مولدهای برق استفاده می‌شود، ولی در این نوع نیروگاه ، یک راکتور هسته‌ای جای یک دیگ بخار نیروگاه با سوخت فسیلی را گرفته است.به جای تهیه دائمی‌سوخت فسیلی ، تزریق آن به کوره و سوختن آن به منظور‌ایجاد گرما ، سوخت هسته‌ای گرمای لازم را برای تولید بخار ایجاد می‌کند. و این سوخت فقط تقریبا در هر سال یک بار تعویض می‌شود. گرمای حاصل شده از سوخت هسته‌ای به سیالی به نام خنک کننده راکتور که در اطراف سوخت جریان دارد انتقال می‌یابد. اختلاف پتانسیل در علوم فیزیکی اختلاف پتانسیل اختلاف در پتانسیل بین دو نقطه در یک میدان برداری پایدار است. در مهندسی، این کمیت گاهاً به عنوان متغیرهای عرضی در برابر کمیت هایی مانند شار که متغیر عبوریاست، توصیف می شود. تولید نتیجه ی شار و اختلاف پتانسیل توان است که نرخ تغییرات کمیت پایدار انرژی است.در مایعات، اختلاف پتانسیل اختلاف در فشار است. در سیستم های دمایی اختلاف پتانسیل اختلاف در دما است. در مکانیک، اختلاف پتانسیل، اختلاف در پتانسیل گرانشی بین دو نقطه است. در مهندسی برق، اختلاف پتانسیل ولتاژ است، یعنی اختلاف بین نقاط ابتدایی و انتهایی یک پتانسیل الکترواستاتیک. تعاریف الکتریکی یک اختلاف پتانسیل بین دو نقطه منجر به ایجاد یک نیرو می شود که یک نیروی الکتروموتیو یا emf خوانده می شود. این نیرو مایل است تا الکترون ها یا دیگر بارهای حامل را از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال دهد. اگر یک هادی الکتریکی در یک میدان مغناطیسی به صورت عمود بر میدان حرکت کند، بین دو سرش یک اختلاف پتانسیل ایجاد می شود.اختلاف پتانسیل بین دو نقطه یک مدار الکتریکی برابر اختلاف در پتانسیل های الکتریکی آن دو نقطه تعریف می شود. اختلاف پتانسیل به صورت مقدارکار انجام شده برای انتقال واحد بار الکتریکی از نقطه دوم به نقطه اول یا به طور برابر، مقدار کاری که واحد بار می تواند در انتقال از نقطه اول به نقطه دوم انجام دهد، است. در سیستم واحد های ««SI، اختلاف پتانسیل، پتانسیل الکتریکی و نیروی الکتروموتیو توسط ««ولت که نشان دهنده واژه معروف ولتاژ و نماد V است، اندازه گیری می شود. یک ولت که پس از الساندور ولتا نامگذاری شد، به صورت یک ژول از انرژی برای انجام کار روی یک کلمب از بار تعریف شده است.اختلاف پتانسیل بین دو نقطه a و b انتگرال خط میدان الکتریکی "E" است: Va- اگر یک مدار الکتریکی را به یک چرخه آب در یک شبکه لوله ها که در غیاب جاذبه زمین توسط پمپ ها به گردش در می آید، تشبیه کنیم، آنگاه اختلاف پتانسیل معادل فشار بین دو نقطه است. اگر اختلاف پتانسیلی بین دو نقطه وجود داشته باشد، آنگاه جریان آب از نقطه اول به نقطه دوم قادر به انجام کار خواهد بود، همانند راه اندازی یک توربین.ولتاژ دارای خاصیت جمع پذیری است، یعنی ولتاژ بین A و C برابر ولتاژ بین A و B به علاوه ولتاژ بین B و C است. دو نقطه در یک مدار الکتریکی که توسط یک هادی (ایده آل) بدون مقاومت به هم متصل

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد خازن 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد خازن

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خازن

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خازن (2)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت ژنراتور

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت و رله

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت سیستم های الکتریکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت در مقابل جریان نشتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت خطوط انتقال هوایی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت تجهیزات پست

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حساب

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری1

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری کامل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری زیر

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد خازن رله

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد دید کلی نیروگاه هسته

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد چکیده برق دی سی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت و رله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد دیود

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد در یک مسابقه دوچرخه سواری 4 دوست با دوچرخه های خود به رقابت

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد خصوصیات آرگون وهلیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد خودکشی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد خستگی مواد

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خازن های ثابت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد خازن های ثاب1

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جوش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد جزوه مبانی مهندسی برق 32 ص

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جزوه درس ساختار و زبان ماشین

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جریانهای برخورد کننده

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد جریان الکتریکی 5 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریانهای الکتریکی الکترو کوترچه اثراتی بر بافت زنده می گذارد 22 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریان مستقیم و جریان متناوب

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جریان بحران در لوله

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جدول فراوانی فوت شدگان سال 86

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد تیونر

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد تیریستور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد تولید برق درون گرمایی زمین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :اختلاف پتانسیل اختلاف برای تولی بخار برق تولی میzwnj توربین بخار توربین انرژی الکتریکی ذخیره باطری نمیzwnj توان کلی نیروگاه هسته اختلاف پتانسیل سوخت فسیلی مول برق تولی بخار تولی برق انرژی الکتریکی میان مغناطیسی پتانسیل اختلاف نمیzwnj توان میzwnj اختلاف پتانسیل توربین انرژی الکتریکی نیروگاه فسیلی استفاه

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,مورد ,تحقیق ,لینک ,تولید ,اختلاف ,دانلود تحقیق ,لینک دانلود ,خرید پایین ,اختلاف پتانسیل ,خرید دانلود ,خرید دانلود تحقیق ,خرید پایین توضی